Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plat zástupcu primátora

V zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81.

Podľa zákona o obecnom zriadení sa zástupcovi primátorky mesta stanovuje plat 70 % celkového platu primátorky. Plat zástupcu primátorky mesta v roku 2020 je 2148,50 eur.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu zástupca primátorky požiadal o zníženie platu na 56 % výšky platu primátorky z dôvodu šetriacich opatrení mesta. Od 1. júna 2020 do 31. júla 2020 poberal znížený plat vo výške 1718 eur.

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek