Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prednostka MsÚ

Ing. Iveta Jurkovičová

Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Tel. kontakt: 046/519 25 32

E-mail:

iveta.jurkovicova@handlova.sk

prednostka@handlova.sk,

  • na post prednostky nastúpila 1. 2. 2024
  • je zamestnankyňou mesta, za svoju činnosť zodpovedá primátorke. Vedie a organizuje prácu mestského úradu (MsÚ). Do tejto funkcie ju vymenúva i odvoláva primátorka mesta.

Stránkové hodiny - kliknite sem

Agenda

Prednostka MsÚ plní najmä nasledovné úlohy: (§23 Štatút Mesta Handlová)

  • organizuje prácu mestského úradu, navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ - zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu
  • dbá o zachovanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
  • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

Prednostka MsÚ plní najmä tieto úlohy v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.