Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunikácia a marketing

Odkiaľ môžem získať informácie o dianí v meste, ako môžete dať vedieť o svojich aktivitách na území mesta Handlová

Akými spôsobmi informuje samospráva mesta

a) webové sídlo mesta www.handlova.sk

b) úradná tabuľa mesta pred Mestským úradom v Handlovej, elektronická úradná tabuľa a CUET dostupná z www.handlova.sk

c) plagátové plochy v správe spoločnosti HATER- HANDLOVÁ spol. s r. o. -

d) mestské periodikum Handlovský hlas - trojtýždenník

Distribučné miesta: Predajne COOP Jednota: SNP, ČSA, 29. augusta, Okružná, PNS: pri pošte na Námestí baníkov, v dvoch PNS stánkoch na Morovnianskom sídlisku, potraviny v mestských častiach Nová Lehota a Morovno, Horný koniec: Krčma pod brezami, hostinec ManBo, Stojan pred MsÚ Handlová

e) veľkoplošné pútače, transparenty, bulletiny, letáky a plagáty

f) mestský rozhlas – v meste je rozmiestených 146 ampliónov

g) regionálna televízia RTV Prievidza s.r.o. – mesto Handlová má 62,5% podiel

h) regionálne rádio BETA - Rádio Bojnice – vysielanie na základe zmluvného vzťahu každý štvrtok v živom rozhovore v relácii Poludník

i) aplikácia mesta Handlová (dostupné na IOS a Android bezplatné)

j) sociálna sieť Facebook @MestoHandlová

k) ďalšie formy komunikácie s obyvateľmi mesta: osobná komunikácia, emailová komunikácia: handlova@handlova.sk, aplikácia Odkaz pre Starostu

 

Ak máte záujem zverejniť informácie o vašich aktivitách, ide o platené služby

a) Mestský rozhlas - Prečítajte si smernicu a cenník za odvysielania oznamov a spotov v mestskom rozhlase. Svoj oznam posielajte na vanda.matiaskova@handlova.sk , resp. kontaktujte: 046 519 25 39. Povereným oddelením na zber oznamov a ich odvysielaním je v meste Handlová Odd. komunikácie a marketingu MsÚ, 1. podlažie č. d. 26.

b) Plagátové plochy mesta - výlep plagátov zabezpečuje spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. podľa platného cenníka. c) Inzercia v Regionálnej televízii RTV Prievidza, s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 5.

d) Inzercia v Handlovskom hlase (spomienky a riadková inzercia pre obyvateľov zdarma). Zberné miesto pre inzerciu: Osobne: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov, 972 51 Handlová, 1. podlažie, odd. marketingu a komunikácie (OKaM) MsÚ Handlová, v čase stránkových dní MsÚ, elektronicky: handlovsky.hlas@handlova.sk, predmet správy: Inzercia noviny.