Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plat hlavnej kontrolórky

Podľa zákona SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom 369/2004, ktorá v Čl. 1 v § 18 pojednáva o postavení hlavného kontrolóra.

Podľa § 11 zákona, ktorý pojednáva o postavení a kompetenciách poslancov obecného zastupiteľstva, určuje podľa znenia ods.4 písmn.i) “plat hlavného kontrolóra“ s účinnosťou od  1.januára 2023 nasledovne:

Funkčný plat  podľa § 18 sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úrade SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu  podľa  počtu obyvateľov obce.  Koeficient pre mesto  Handlová v závislosti od počtu obyvateľov je 1,96:

  • 1304 € x 1,96 
  • Funkčný plat mesačne 2560,- €      

MsZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta Handlová mesačnú odmenu vo výške 15% z jej základného platu.