Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Mesto Handlová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Na predloženie ponuky za účelom zadania zákazky môže verejný obstarávateľ vyzvať viac hospodárskych subjektov prostredníctvom elektronickej platformy za dodržania princípov verejného obstarávania. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ak predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje zákonom stanovenú hranicu (§ 117 ods. 1 ZVO) využíva mesto Handlová systém elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0., pričom tieto zákazky sú zverejnené len osloveným dodávateľom. Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká, alebo vyššia ako limit stanovený v § 117 ods. 6, verejný obstarávateľ zadáva zákazku s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 a zároveň súťažné podklady uverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania.

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  • Názov: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • V zastúpení: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová
  • IČO:  318 094
  • Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • Kontaktná osoba: Bc. Petra Golhová
  • Telefón: 046/519 25 48, Fax:046/519 25 34, 
  • E-mailová adresa: petra.golhova@handlova.sk

Plán verejného obstarávania je zverejnený v súboroch na stiahnutie nižšie. 

Profil verejného obstarávateľa, mesta Handlová, na portáli EKS (Elektronický kontraktačný systém) nájdete po kliknutí na tomto odkaze. 

Profil verejného obstarávateľa, mesta Handlová, na portáli ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán verejného obstarávania na rok 2020 Veľkosť: 100.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2020
Plán verejného obstarávania na rok 2021 Veľkosť: 106.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2021
Plán verejného obstarávania na rok 2022 Veľkosť: 148.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2022
Rozhodnutie_primatorka smernica VO zrusenie k 1.4.2022 Veľkosť: 159.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2022
Smernica VO 1_2019_dodatky 1_2_zrušené Veľkosť: 883.2 kB Formát: zip Dátum: 14.4.2022