Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Kde hľadať všetky zákazky mesta podliehajúce verejnému obstarávaniu?

Na webovom sídle mesta Handlová sa v minulosti zverejňovali všetky informácie o postupe verejného obstarávania. Veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorej prevažná časť ustanovení je platná od 31. marca 2022, sa webové sídlo mesta nenapĺňa informáciami o verejnom obstarávaní, nakoľko mestá majú povinnosť všetky tieto informácie zverejňovať na portáli Úradu verejného obstarávania. Staršie povinné informácie o verejnom obstarávaní mesta Handlová nájdete nižšie ako archív, alebo sú dostupné na archívnom webe mesta Handlová v rozsahu, ktorý archívne webové sídlo bez možnosti využitia niektorých odkazov poskytuje. Niektoré odkazy nie sú dostupné, nakoľko to neumožňuje technické riešenie predchádzajúceho prevádzkovateľa webového sídla pre archívne webové sídlo.

Čo je dobré vedieť o postupoch verejného obstavania?

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO), ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaží návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Čo nie je povinne zverejňovanou informáciou v zmysle verejného obstarávania?

Pre zákazky, pri ktorých nemá verejný obstarávateľ povinnosť uverejňovania a uskutočňovanie komunikácie prostredníctvom elektronickej platformy a taktiež nemá povinnosť zverejňovania zákazky vo vestníku, oslovuje verejný obstarávateľ v súlade s princípmi ZVO minimálne troch dodávateľov predmetu zákazky prostredníctvom IS EVO ver. 18.00. Takáto zákazka je zverejnená len osloveným subjektom a nie je viditeľná iným subjektom, ako osloveným.  

Čo má mesto povinnosť zverejňovať?

Mesto Handlová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejný obstarávateľ je v súlade so ZVO povinný uverejňovať zákazky a uskutočňovať komunikáciu prostredníctvom elektronickej platformy, pričom takáto zákazka je zároveň zverejnená vo vestníku ak:

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur,

b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur,

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO je rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.

Na účely elektronickej komunikácie využíva mesto Handlová systém elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.00, vedený Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Mesto Handlová všetky informácie zverejňuje v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní

Všetky povinne zverejňované zákazky je možné nájsť v profile verejného obstarávateľa  - mesta Handlová na portáli ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/5167?cHash=b6e6aa53aae62e48113290e902e465a8

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  • Názov: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • V zastúpení: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová
  • IČO:  318 094
  • Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • Kontaktná osoba: Bc. Petra Golhová
  • Telefón: 046/519 25 48, Fax:046/519 25 34, 
  • E-mailová adresa: petra.golhova@handlova.sk

Plán verejného obstarávania je zverejnený v súboroch na stiahnutie nižšie. 

Profil verejného obstarávateľa, mesta Handlová, na portáli EKS (Elektronický kontraktačný systém) nájdete po kliknutí na tomto odkaze. 

Profil verejného obstarávateľa, mesta Handlová, na portáli ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán verejného obstarávania na rok 2020 Veľkosť: 100.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2020
Plán verejného obstarávania na rok 2021 Veľkosť: 106.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2021
Plán verejného obstarávania na rok 2022 Veľkosť: 148.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2022
Rozhodnutie_primatorka smernica VO zrusenie k 1.4.2022 Veľkosť: 159.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2022
Smernica VO 1_2019_dodatky 1_2_zrušené
Súbory, ktoré obsahuje archív: dod_2_k_smernici_vo_1_2019.pdf, dodatok_1_k_smernici_vo_1_2019.pdf, smernica_vo_1_2019.pdf
Veľkosť: 883.2 kB Formát: zip Dátum: 14.4.2022
Plán verejného obstarávania na rok 2023 Veľkosť: 152.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2023
Plán verejného obstarávania na rok 2024 Veľkosť: 111.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024