Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora a skvalitnenie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová

eu oper_program_ludske_zdroje ministerstvo_prace_soc_veci

 

www.employment.gov.sk                                                              www.esf.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Podpora a skvalitnenie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z312081BGX901

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Prijímateľ: Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:  424 320,00 EUR

(100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu)

 

Stručný popis a ciele projektu:

Cieľom nášho projektu : Podpora a skvalitňovanie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová je podpora sociálnych služieb terénnej formy, komunitnej starostlivosti a z toho plynúce udržanie klienta čo najdlhšie v prirodzenom prostredí domova. Plynulou implementáciou projektu naplníme cieľ výzvy zabezpečením dostupnosti domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Veľký význam má tento projekt aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine, kedy klienti v pobytových zariadeniach vplyvom karanténnych opatrení zvládajú situáciu horšie psychicky i fyzicky v porovnaní s klientami, ktorí opatrenia prežívajú vo svojom domácom prostredí. Jedná sa tak predovšetkým o skvalitnenie životných podmienok klientov - občanov nášho mesta.

Zapojením sa do projektu zabezpečíme udržanie opatrovateľskej služby v meste v takom rozsahu, aby sme aj v prípade neočakávaných udalostí (napr. ako pandémia COVID 19) boli schopní reagovať operatívnejšie a flexibilnejšie na potreby klientov.

Do projektu plánujeme zapojiť 26 opatrovateliek, očakávame nárast klientov zo súčasných 74 na minimálne 84 klientov.

 

Miesto realizácie projektu: Handlová

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2023