Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová

Európska únia logo regionálneho rozvoja

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

 

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021W635-211-34

 

Poskytovateľ :             Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova882/15, 81105 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika

v zastúpení :                 Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Prijímateľ :                    Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

 

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu          :           399 362,57 EUR

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK       :           379 394,44 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa                          :           19 968,13 EUR

 

Stručný popis projektu:

Prostredníctvom projektu vybudujeme nové zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, čím naplníme narastajúcu potrebu občanov mesta a priľahlých obcí. Vybudovaním zariadenia pre 15 detí umožníme niekoľkým rodinám zosúladiť rodinný a pracovný život a umožníme tým skorší nástup žien dozamestnania. Výstavba nového zariadenia s úžitkovou plochou - interiér bez mála 183 m2 nám umožní vybudovať v meste nové, moderné zariadenie, ktoré bude plne bezbariérové a bude spĺňať kritéria modernej budovy určenej pre starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Výnimočnosťou zariadenia bude, vďaka zdieľaniu areálu s obyvateľmi SENIOR CENTRA HANDLOVÁ n.o., prepojenie dvoch generácií, nakoľko sme presvedčení, že vzájomné interakcie budú obohatením pre obidve strany.

V rámci hlavnej aktivity plánujeme adaptáciu pôvodného objektu a 3 stavebné objekty v zložení:

SO 01 - HLAVNÝ PREVÁDZKOVÝ OBJEKT.
SO 02 - DETSKÉ IHRISKO

Detské ihrisko o výmere cca 20 m2 s dvomi prvkami mobiliáru určené pre hru detí do 3 rokov. Súčasťou objektu sú aj dve sedenia, využiteľné deťmi ale aj zamestnancami, prípadne rodičmi.

SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY A DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Spevnené plochy predstavujú realizáciu bezbariérového prístupového chodníka z jestvujúcej odstavnej plochy pre osobné automobily k navrhovanému objektu, tiež vybudovanie schodov z ulice Savina akodruhého prístupu. Tiež sa zrealizujú drobné terénne úpravy v areáli.

Podaktivitou v rámci hlavnej aktivity bude zabezpečenie interiérového vybavenia pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa pre potreby 15 detí.

 

Miesto realizácie projektu                           :           Handlová

Dátum začatia realizácie projektu            :           11/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu      :           10/2022

 

vízia jasle Handlova

Vízia jasle Handlova noc