Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plán dopravnej obslužnosti mesta Handlová

Plán dopravnej obslužnosti mesta Handlová - 2022

Prílohy v ZIP súboroch obsahujú:

Prílohy 1 

 • Príloha 1.2.1 Analýza minulého dopytu po MHD podľa druhu cestovného a celkom
 • Príloha 1.3.1 Pentlogramy Handlová
 • Príloha 1.3.2 Smerové schémy Handlová
 • Príloha 1.3.4 Mapa dostupnosti zastávok MHD a PAD Handlová

Prílohy 2 

 • Príloha 2.1.1_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 1
 • Príloha 2.1.2_Grafické znázornenie trasovania liniek PDO Handlová vo Variante 1
 • Príloha 2.1.3_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 2
 • Príloha 2.1.4_Grafické znázornenie trasovania liniek PDO Handlová vo Variante 2
 • Príloha 2.1.5_Chronometráže navrhovaných liniek v PDO Handlová
 • Príloha 2.1.6_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 1 po vybudovaní novej zastávky Centrum
 • Príloha 2.1.7_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 2 po vybudovaní novej zastávky Centrum

Prílohy 3

 • Príloha 2.3.1 Podrobná analýza nadväznosti Handlová
 • Príloha 2.5.1 Pocty_nastupov_na_zastavkach
 • Príloha 2.5.2 Nástupy a výstupy na zastávkach Handlová - vybrané dni
 • Príloha 2.6.2 Grafický list zastávky TP10-2011

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
školy a ich dostupnosť MHD
Súbory, ktoré obsahuje archív: τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_poloha_14.png, τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_poloha_15.png, τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_poloha_16.png, τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_velkost_14.png, τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_velkost_15.png, τkoly a ich dostupnos£ MHD/handlova_skoly_velkost_16.png
Veľkosť: 39.9 MB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
zamestnávatelia a ich dostupnosť MHD
Súbory, ktoré obsahuje archív: zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_poloha_14.png, zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_poloha_15.png, zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_poloha_16.png, zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_velkost_14.png, zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_velkost_15.png, zamestnávatelia a ich dostupnos£ MHD/handlova_zamestnavatelia_velkost_16.png
Veľkosť: 39.9 MB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnosť
Súbory, ktoré obsahuje archív: zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_poloha_14.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_poloha_15.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_poloha_16.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_velkost_14.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_velkost_15.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_ambulancie_velkost_16.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_lekarne_poloha_14.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_lekarne_poloha_15.png, zdravotnícke ambulancie a lekárne a ich dostupnos£/handlova_lekarne_poloha_16.png
Veľkosť: 60.1 MB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
Prílohy 3
Súbory, ktoré obsahuje archív: Príloha 2.3.1 Podrobná anal∞za nadväznosti Handlová.xlsx, Príloha 2.5.1 Pocty_nastupov_na_zastavkach.xlsx, Príloha 2.5.2 Nástupy a v∞stupy na zastávkach Handlová - vybrané dni.xlsx, Príloha 2.6.2 Grafick∞ list zastávky TP10-2011.pdf
Veľkosť: 355 kB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
Prílohy 1
Súbory, ktoré obsahuje archív: Príloha 1.2.1 Anal∞za minulého dopytu po MHD podûa druhu cestovného a celkom.xlsx, Príloha 1.3.1 Pentlogramy Handlová.pdf, Príloha 1.3.2 Smerové schémy Handlová.pdf, Príloha 1.3.4 Mapa dostupnosti zastávok MHD a PAD Handlová.png
Veľkosť: 11.7 MB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
Prílohy 2
Súbory, ktoré obsahuje archív: Príloha 2.1.1_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 1.pdf, Príloha 2.1.2_Grafické znázornenie trasovania liniek PDO Handlová vo Variante 1.pdf, Príloha 2.1.3_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 2.pdf, Príloha 2.1.4_Grafické znázornenie trasovania liniek PDO Handlová vo Variante 2.pdf, Príloha 2.1.5_Chronometráºe navrhovan∞ch liniek v PDO Handlová.xlsx, Príloha 2.1.6_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 1 po vybudovaní novej zastávky Centrum.pdf, Príloha 2.1.7_Návrh trasovania liniek MHD Handlová vo Variante 2 po vybudovaní novej zastávky Centrum.pdf
Veľkosť: 47.8 MB Formát: zip Dátum: 2.3.2022
PLAN DOPRAVNEJ OBSLUZNOSTI HANDLOVA 2022 Veľkosť: 19.2 MB Formát: pdf Dátum: 2.3.2022