Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riešenie migračných výziev v meste Handlová

irop mirri eu_1

PROJEKT JE SPOLUFINACOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091CWB3-91-108

 

Poskytovateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

 

Prijímateľ

Mesto Handlová, Námestie baníkov 19/7, 972 51 Handlová

 

Financovanie projektu

Celková výška oprávnených výdavkov: 85 800,00 EUR

Výska nenávratného finančného príspevku: 85 800,00 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

na dosiahnutie cieľa Projektu:

cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa