RSS Handlová http://handlova.sk RSS kanál obce Handlová sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Doplnok č.1 k VZN 7/2019 http://handlova.sk/sprava/12232/n 12232 Zverejnenie Doplnku č.1 k VZN 7/2019, ktorý schválili poslanci MsZ 28.5.2020 http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/vzn_picture_fa8103_md_444ce4_sm.png Handlovskí mestskí policajti majú nový defibrilátor vďaka poslancom http://handlova.sk/sprava/12203/n 12203 Najčastejšou príčinou náhlej smrti, v dospelej populácii, je srdcové zlyhanie. Defibrilátor pri resuscitácii podstatne zvyšuje šance človeka na prežitie. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/aed-5464_fa52e7_sm.jpg Návštevy seniorov sú opäť možné http://handlova.sk/sprava/12200/n 12200 Hlavný hygienik SR na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnil opatrenie, ktoré sa týka uvoľňovania aktuálnych opatrení v zariadeniach sociálnych služieb. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/dochodcovia-oddych_557078_sm.jpg Oznámenie o začatí stavebného konania http://handlova.sk/sprava/12198/n 12198 Žiadateľ : Peter Kahún, adresa: 972 51 Handlová, Prievidzská 221/25 podal dňa 21.05.2020 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/vv_e8564f_md_375b52_sm.png Povinnosť vykonávať pravidelné kosenie trávnatých plôch http://handlova.sk/sprava/12197/n 12197 Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na povinnosť kosiť trávnaté plochy.  http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/3_f5bf38_sm.png Obnoví sa vyučovanie aj v Základnej umeleckej škole http://handlova.sk/sprava/12173/n 12173 ZUŠ zisťovala záujem rodičov a žiakov o individuálne vyučovanie. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/lea-hajro_337793_sm.jpg Obchodná verejná súťaž http://handlova.sk/sprava/12161/n 12161 Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje dňom 01.06.2020 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/3_2eca72_md_bf3c8c_md_962640_sm.png Stavebné povolenie - zateplenie Prievidzská http://handlova.sk/sprava/12112/n 12112 Stavebné povolenie na zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/1_465f85_md_ac0f24_sm.png Oznámenie o začatí stavebného konania http://handlova.sk/sprava/12080/n 12080 Žiadateľ: Jozef Bahno, adresa: 821 01 Bratislava, Haburská 27, podal dňa: 25.05.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: "Rekreačná chata - BAHNOVKA", http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/vv_e8564f_sm.png Brány škôl v Handlovej sa opätovne otvoria na Deň detí http://handlova.sk/sprava/12083/n 12083 Vyučovanie bude od 1. júna prebiehať v blokoch a tak, aby žiakov nepreťažovalo. Zároveň musia školy dodržať mimoriadne prísne hygienické nariadenia. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/skolaci-3851_478a54_sm.jpg