Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

6. apríl 2024 - aktualita - Výsledky z 2. kola 

25. marec 2024 - aktualita - Výsledky z 1. kola 

23. február 2024 - Mesto Handlová zverejňuje oficiálny zoznam kandidátov na prezidenta SR do volieb 2024. Nájdete ho v súbore na stiahnutie nižšie.

Podľa čl. 89 ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem

  1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r.

Všetky informácie týkajúce sa prezidentských volieb nájdete na stránke

Ministerstva vnútra SR - kliknite na tento odkaz. 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - prehľad dôležitých lehôt

Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. 

Volebná kampaň sa začala 9. januára, termín na podanie kandidatúry uplynie 30. januára

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbou prezidenta SR sa začala oficiálne v utorok 9. januára, dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Končí sa 48 hodín predo dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, kedy začína plynúť volebné moratórium.  V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla.

Predloženie návrhov na kandidátov

Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo najmenej 15 000 občanov s právom voliť do Národnej rady SR na základe petície. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb, teda do 30. januára. Predseda Národnej rady SR preskúmava do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta, či tento návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.

Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidát na prezidenta sa môže vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb predsedovi Národnej rady SR, teda do 21. marca do 7:00 h, alebo najneskôr do 48 hodín pred začatím druhého kola volieb, teda do 4. apríla do 7:00 h.

Zdroj: MV SR https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYHLASENIE VOLIEB PREZIDENT SR 09012024 Veľkosť: 187 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2024
Organizačno -technické zabezpečenie_prezident_2024 Veľkosť: 188.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2024
Harmonogram_organizačno_ technického_zabezpečenia_prezident_2024 Veľkosť: 228.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2024
HRANICE VOLEBNYCH OKRSKOV_VOLBY_PREZIDENTA_ 2024 Veľkosť: 104 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2024
Kandidati VOLBA PREZIDENT SR 2024 Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024