Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ

EÚ, Integrovaný operačný systém a MH SR

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

ZVÝŠENIE HRUBEJ ZAŠKOLENOSTI DETÍ MŠ V HANDLOVEJ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021H496-221-10

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26 v zastúpení: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Prijímateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:  257 008,49 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:229 954,96 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa: 13 526,76 EUR

Stručný popis projektu

Cieľom projektu s názvom „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej“ je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej. Žiadateľom je mesto Handlová.

Projekt bude realizovaný piatimi hlavnými a jednou podpornou aktivitou projektu:

Hl. aktivita č.1: Rekonštrukcia priestorov v objekte MŠ Dimitrovova

Hl. aktivita č.2: Rekonštrukcia priestorov v objekte ZŠ Morovnianska cesta

Hl. aktivita č.3: Vybudovanie detských ihrísk pri MŠ Dimitrovova a ZŠ Morovnianska cesta

Hl. aktivita č.4: Materiálovo-technické vybavenie pre MŠ Dimitrovova a ZŠ Morovnianska cesta

Hl. aktivita č.5: Rekonštrukcia objektu MŠ Dimitrovova s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti

Podporné aktivity: Publicita a informovanosť, Interné riadenie projektu

Miestom realizácie projektu je mesto Handlová, Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová s elokovaným pracoviskom Dimitrovova ulica 374/24 a ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová, kde sa z nevyužitých priestorov zriadi nové elokované pracovisko MŠ. Projektom podporíme 1 právny subjekt MŠ, podporíme ho tiež zakúpením materiálovo-technického vybavenia. Renovujeme 2 verejné budovy a podporíme 2 areály MŠ spolu s kapacitou 382 detí (vrátane 20 novovytvorených miest). Počet 362 detí je štatistický údaj CVTI k 15.09.2016. Zrekonštruujeme podlahovú plochu vo výmere 380,7 m2.

Intervenciou stavebných úprav otvoríme novú triedu v priestoroch ZŠ Morovnianska cesta s kapacitou 20 žiakov, v rámci ktorej vytvoríme 10 nových miest. V MŠ Dimitrovova sa intervenciou stavebných úprav zrekonštruuje nevyužitá existujúca trieda na 2.NP s kapacitou 15 žiakov, kde vytvoríme 10 nových miest. Zároveň tu vybudujeme plný bezbariérový prístup. Budovu MŠ Dimitrovova energeticky zhodnotíme a znížime spotrebu primárnej energie min. o 40 kWh/(m2.a) a emisie CO2 skleníkových plynov min. o 2,41 t/a.

Miesto realizácie projektu: Handlová

Dátum začatia realizácie projektu: 07/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 02/2019