Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
SÚBOR

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

02.12.2022
Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva...
Stavebné povolenie
SÚBOR

Stavebné povolenie

02.12.2022
Zmena stavby „Stavebné úpravy bytu“ ul. Partizánska 10
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
SÚBOR

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

02.12.2022
Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva...
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - MsBP
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - MsBP

02.12.2022
2 ks smrek, 1 ks jedľa, 1 ks orech
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 o...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 8/2022 o dani z nehnuteľností
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 8/2022 o dani z...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 o...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022
VZN 11/2022
SÚBOR

VZN 11/2022

30.11.2022
Ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zákaze podávania alebo požívania...
VZN 10/2022
SÚBOR

VZN 10/2022

29.11.2022
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka.
Oznámenie mesta o predaji nehnuteľností - pozemky
SÚBOR

Oznámenie mesta o predaji nehnuteľností - pozemky

29.11.2022
Predaj pozemkov budú schvaľovať poslanci MsZ
Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
SÚBOR

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu...

28.11.2022
Pripomienky k návrhu možno uplatniť do 8. decembra 2022.
Oznámenie o začatí stavebného konania - Domov mládeže
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Domov mládeže

28.11.2022
Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom. 
Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy

28.11.2022
Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom. 
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - p. Martečíková
SÚBOR

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - p. Martečíková

28.11.2022
Stavebné úpravy bytu na ulici Prievidzská. 
Návrh rozpočtu mesta Handlová na roky 2023-2025
SÚBOR

Návrh rozpočtu mesta Handlová na roky 2023-2025

28.11.2022
Návrh rozpočtu a predkladacia správa k rozpočtu
Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Vereš
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Vereš

25.11.2022
Stavebné úpravy bytu 
Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Pavlík
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Pavlík

25.11.2022
Stavebná úprava bytu Okružná 7
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Guštafík
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Guštafík

23.11.2022
1 ks dúglaska
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Izák
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Izák

23.11.2022
1 ks smrek
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Boďová
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - p. Boďová

23.11.2022
1 smrek