Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - povolenie na stavbu OC H
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT...

16.05.2022
Pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - VN prípojka
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT...

16.05.2022
Pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.
Návrh VZN o sociálnych dotáciách na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh VZN o sociálnych dotáciách na pripomienkovanie

11.05.2022
VZN o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta...
Návrh Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2021
SÚBOR

Návrh Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2021

11.05.2022
Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 22. 5. 2022.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

11.05.2022
Zmena a doplnenie VZN 3/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta.
Oznámenie o vyhlásení vyhradeného miesta pre športové aktivity
SÚBOR

Oznámenie o vyhlásení vyhradeného miesta pre športové aktivity

10.05.2022
Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska, lokalita Veľký Grič.
Verejná vyhláška - stavebné povolenie p. Weissová
SÚBOR

Verejná vyhláška - stavebné povolenie p. Weissová

10.05.2022
Úpravy bytu - Morovnianska cesta 
Oznámenie o začatí spojeného územného konania - Handimex
SÚBOR

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - Handimex

03.05.2022
Obnova bytového domu - Mierové námestie 
Oznámenie o dražbe - ul. Údernícka
SÚBOR

Oznámenie o dražbe - ul. Údernícka

03.05.2022
Oznámenie o opakovanej dražbe - Údernícka 332/8 Handlová
Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad - Baňa Cigeľ/Baňa Handlová
SÚBOR

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad - Baňa Cigeľ/Baňa...

02.05.2022
Prepojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová
Oznámenie o začatí konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania

29.04.2022
Zdroj tepla a elektrickej energie KMET Handlová a.s.
Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

27.04.2022
Oznámenie Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi.
Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu
SÚBOR

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu

26.04.2022
Stavebník IMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o.
Oznámenie o začatí spojeného územného konania - p. Mlynek
SÚBOR

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - p. Mlynek

22.04.2022
Žiadosť o stavebné povolenie na elektrickú prípojku.
Oznámenie o povoľovacej činnosti hlavný objekt
SÚBOR

Oznámenie o povoľovacej činnosti hlavný objekt

05.04.2022
Žiadosť: Immobilien management
Oznámenie o povoľovacej činnosti VN prípojka
SÚBOR

Oznámenie o povoľovacej činnosti VN prípojka

05.04.2022
Žiadosť: Stredoslovesnká distribučná, a.s.
Rozhodnutie o prerušení konania RMK 2022
SÚBOR

Rozhodnutie o prerušení konania RMK 2022

05.04.2022
Prístavby k hale autoservisu RMK
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku
MAPA SÚBOR

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku

01.04.2022
Rodinný dom sa nachádza na Dolnom konci na Ulici Prievidzská č. 71.
Zámer predaja nehnuteľností
SÚBOR

Zámer predaja nehnuteľností

01.04.2022
O predaji rozhodne mestské zastupiteľstvo v máji.
Rokovanie mestského zastupiteľstva - 31.3.2022

Rokovanie mestského zastupiteľstva - 31.3.2022

28.03.2022
Svoje pripomienky posielajte na adresu zastupitelstvo@handlova.sk.