Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub

25.09.2023 - 1 min. čítania
1 ks čerešňa, 1 ks jabloň a 2 ks hruška
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
SÚBOR

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

13.09.2023 - 1 min. čítania
Bude predmetom rokovania MsZ 28.9.2023
Návrh VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta
SÚBOR

Návrh VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta

13.09.2023 - 1 min. čítania
Návrh VZN bude predmetom rokovania MsZ 28.9.2023
Oznámenie Lesov SR - zrušenie valného zhromaždenia
SÚBOR

Oznámenie Lesov SR - zrušenie valného zhromaždenia

13.09.2023 - 1 min. čítania
Janova Lehota, 14.9.2023
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub

13.09.2023 - 1 min. čítania
2 ks jedľa, 1 ks jabloň
Oznámenie o zámene a predaji nehnuteľností mesta Handlová do MsZ
SÚBOR

Oznámenie o zámene a predaji nehnuteľností mesta Handlová do MsZ

11.09.2023 - 1 min. čítania
Bude predmetom rokovania MsZ 28.9.2023
Príkaz primátorky mesta číslo 7/2023 - mimoriadna situácia v meste Handlová
SÚBOR

Príkaz primátorky mesta číslo 7/2023 - mimoriadna situácia v...

07.09.2023 - 2 min. čítania
ktorým sa určuje vecné plnenie prác a úloh počas vyhlásenej mimoriadnej...
Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku centra voľného času
SÚBOR

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku...

28.08.2023 - 1 min. čítania
Žiadosti zasielajte do 18. septembra 2023
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov
SÚBOR

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov

25.08.2023 - 1 min. čítania
Týka sa drevín v blízkosti elektrického vedenia
Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza
SÚBOR

Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza

21.08.2023 - 2 min. čítania
Strategicky dokument sa posudzovať nebude
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub
SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub

21.08.2023 - 1 min. čítania
1ks smrek
Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Kerata
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Kerata

16.08.2023 - 2 min. čítania
upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
SÚBOR

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

11.08.2023 - 3 min. čítania
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub

03.08.2023 - 1 min. čítania
1 ks smrek
Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín
SÚBOR

Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín

03.08.2023 - 3 min. čítania
Odbor výstavby a bytovej politiky - Odvolanie 
Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza
SÚBOR

Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza

02.08.2023 - 2 min. čítania
Výrok Okresného úradu 
Oznámenie o mieste uloženia písomností
SÚBOR

Oznámenie o mieste uloženia písomností

31.07.2023 - 2 min. čítania
Oznámenia sú uložené na informáciách mestského úradu
Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SÚBOR

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

31.07.2023 - 1 min. čítania
Platné od 31.7.2023
Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru Prievidza
SÚBOR

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru Prievidza

24.07.2023 - 3 min. čítania
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
Usmernenie pre volebnú kampaň

Usmernenie pre volebnú kampaň

24.07.2023 - 3 min. čítania
Vylepovanie volebných plagátov v meste Handlová