Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plat primátorky mesta

Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je určený plat primátorky s účinnosťou od 01.januáraa 2024 nasledovne:

- zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý určuje platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.

Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81,

  • nárok na plat 1430 € x 2,81       4 019,- €

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Handlovej č. 388/2023 zo dňa 21.12.2023 bol plat primátorky mesta Handlová zvýšený o 20%. Podľa §4 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. v znení platnom od 1.12.2018 môže zastupiteľstvo plat zvýšiť najviac o 60%

  • zvýšenie o 20 % 804,- €

Plat primátorky mesta 4 823,- €