Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plagátové plochy

PLAGÁTOVÉ PLOCHY NA NÁMESTÍ BANÍKOV A V MESTSKÝCH ČASTIACH SÚ URČENÉ PRE 25 registrovaných politických strán.

Na základe VZN 2/2017 (KLIKNITE SEM) sa počas volebnej kampane pre voľby do NR SR vyhradzuje plocha na umiestňovanie volebných plagátov podľa § 2 Miesta na umiestňovanie volebných plagátov, bod  1. Počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov centrálna plagátová plocha na Námestí baníkov. Kandidujúci politický subjekt umiestni svoj volebný plagát v rozmere A3 len na číselne označenú plochu, ktorá mu bola vyhradená. V prípade, že kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.

Kandidáti môžu začať s propagáciou na plagátových plochách od 11.8.2023 do začiatku moratória (28.9.2023)

 

Usmernenie pre volebnú kampaň – vylepovanie volebných plagátov v meste Handlová

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 30. september 2023

 

1. Bezplatné umiestňovanie plagátov na oficiálnu plagátovú plochu pre voľby v centre mesta na Námestí baníkov v Handlovej si kandidujúce subjekty vykonávajú samostatne, na vlastnú zodpovednosť a vylepenie plagátu a jeho tlač si hradia na vlastné náklady.

2. Plagátovú plochu na Námestí baníkov zrealizovalo mesto Handlová v zmysle VZN č.2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

3. Počet kandidujúcich subjektov pre voľby do NR SR je 25. Plagátová plocha je rozdelená na 25 políčok označených číslom.

4. Rozmer plagátu, ktorým sa môžu kandidujúce subjekty prezentovať je maximálne A 3 (políčko je štvorec, kde je možné umiestniť plagát na výšku aj na šírku).

5. Kandidujúce subjekty si plagát vylepia len na pole vyznačené príslušným poradovým číslom, ktorý nesmie mať presah na iné pole. Ak nebude plagát vylepený, označené pole ostane prázdne.

6. Na ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta je vylepovanie volebných plagátov zakázané.

7. Podľa § 2 ods. 2 zákona 181/2014 Zb. o volebnej kampani končí volebná kampaň 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebné moratórium začína 28. septembra 2023 o polnoci.

8. V prípade, že bude dochádzať k porušovaniu pravidiel predvolebnej kampane, resp. verejného poriadku kontaktujte hliadku Mestskej polície Handlová, 0905 499 384.

9. Ďalšie potrebné informácie k Voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky nájdete na webovom sídle mesta www.handlova.sk a na Úradnej tabuli mesta Handlová.

10. Komerčné vylepovania plagátov: V meste Handlová sú umiestnené plagátové plochy v správe mestskej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Vylepovanie zabezpečuje správca podľa platného cenníka. Kontakt: +421 (0) 46 5477 004.

V dokumentoch na stiahnutie nižšie nájdete cenník plagátových plôch, ktoré má v správe spoločnosť HATER-HANDLOVÁ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
CENNIK PLAGATOVE PLOCHY 2023 HATER HANDLOVA (1) Veľkosť: 56 kB Formát: pdf Dátum: 24.7.2023
USMERNENIE PLAGATOVA_PLOCHA_MESTO_VOLBY_NR SR 2023 Veľkosť: 181 kB Formát: pdf Dátum: 24.7.2023
vzn-2_2017-plagatove-plochy-handlova Veľkosť: 499.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.8.2023