Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

kód ITMS2014+ kód: 312041U153

Financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje

 

Na základe Zmluvy o spolupráci č. N20231127043 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom:

a) Žiadaný počet pracovných miest opatrovateliek uviedol poskytovateľ opatrovateľskej služby v Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS, ktorú doručí, v zmysle Príručky pre spolupracujúce subjekty.

b) IMPLEA pri schvaľovaní počtu opatrovateliek vychádza z limitov projektu, zadefinovaných v Príručke pre spolupracujúce subjekty.

c) IMPLEA určuje počet opatrovateliek schválením Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS.

d) Poskytovateľ opatrovateľskej služby je oprávnený nárokovať si transfer maximálne do výšky sumy, uvedenej v odseku 5.3 Zmluvy o spolupráci. Skutočne vyplatená výška transferu bude závisieť od splnenia podmienok pre poskytnutie transferu, uvedených v tejto Zmluve o spolupráci a v Príručke pre spolupracujúce subjekty, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy o spolupráci.

 

Názov transferu Nárok na transfer od (dátum) Maximálny počet pracovných miest opatrovateliek (prepočítaný na plné pracovné úväzky Maximálna nárokovateľná časť NFP v EUR

Transfer na výkon

opatrovateľskej služby / Celkom zazmluvnená suma

1.12.2023 26 19 500,-

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
TOS-Priloha-c.-4-Vzor-informacnej-tabule Veľkosť: 116.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2024