Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlovské lúky v Nature 2000

VIDEO
Dátum: 22.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 668
4 min. čítania
Handlovské lúky v Nature 2000

Územie je od začiatku tohto roka zaradené do druhého stupňa ochrany

V stredu 13.marca na pôde mestského úradu spoločne zasadala správna a dozorná rada neziskovej organizácie Handlovské lesy. Jedným z bodov rokovania boli aj chránené územia Natura2000 a možnosti ich využívania. Ide o územie s rozlohou približne 330 há, ktoré je od začiatku tohto roka zaradené do druhého stupňa ochrany.  

Dôvod tohto stretnutia vidí viceprimátor Radoslav Iždinský v manažmente celého územia, ktoré sa nachádza nad Horným koncom: „Ide o plochu od asfaltovej cesty na východnú šachtu až po stabilizačný násyp. Toto územie je v našom katastri, ale nie je v našom vlastníctve, patrí Slovenskej republike, hospodári na nej spoločnosť Agroprodukt Slovakia.“

Radimír Siklienka, riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie: „Stretli sme sa kvôli tomu, aby sme sa dohodli o spolupráci pri ochrane a manažmente územia európskeho významu  Handlovské lúky. Povedali sme si, aké sú legislatívne možnosti a aké obmedzenia.“

Mesto Handlová by v rámci prípravy územného plánu chcelo s touto lokalitou počítať ako s miestom pre mäkký turizmus. Podľa viceprimátora Handlovej je dôležité, aby sa aj mesto nejakým spôsobom spolupodielalo na tom, čo sa bude v tom území diať. „Jednou z priorít je, aby mali ľudia z okrajových častí ako je Horný koniec a Nová Lehota možnosť prejsť, či už pešo alebo na bicykli do mesta, aby sme mali ďalšiu spojnicu, ktorá by bola bezpečná a viedla by v podstate prírodou. To je taká naša vízia. A súčasťou môže byť cyklotrasa s jemnými zásahmi do prírody.“

Radimir Siklienka dodáva: „ Nebránime sa, aby bol riešený manažment toho územia. Toto územie bolo zachované aj vďaka doterajšej starostlivosti. To znamená, že naďalej sa to bude môcť obhospodarovať, poľnohospodársky subjekt sa naďalej bude starať a kosiť. Vieme sa dohodnúť na náučnej a rekreačnej funkcii tohto územia, uvažuje sa o cyklotrase, prvkoch drobnej architektúry ako altánky, lavičky, prípadne náučný chodník a náučné tabule.“ 

Územie je špecifické z viacerých dôvodov. Pôsobia na ňom viaceré organizácie: Agroprodukt Slovakia, Lesy SR, od 1. 1. 2024 aj CHKO Ponitrie a aj mesto Handlová je  partnerom týchto všetkých organizácií. Je potrebné, aby všetci mali aktuálny prehľad o tom, čo sa tam deje, aby každý z toho územia dostal to, čo potrebuje a aby si navzájom nijakým spôsobom neprekážali. Mesto Handlová a štátna ochrana prírody pripravia dohodu o spolupráci pri manažmente ochrany tohto územia.

V otázke ochrany je novinkou od konca minulého roka aj trvalé pôsobenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého v oblasti hornej Nitry. Ministerstvo životného prostredia SR tým deklaruje lepšie fungovanie zásahových tímov a snahu o systémové riešenie. Prioritou je, aby medvede neohrozovali životy ľudí a aby pobyt v prírode v okolí nášho mesta a celej hornej Nitry nepredstavoval riziko.

Video