Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jarmoky a trhy

Konanie jarmokov a sezónnych trhov je podmienené aktuálnou pandedmickou situáciou v SR (COVID-19). V prípade, že verejné vyhlášky a uznesenia vlády SR povolia konanie hromadných podujatí alebo určia také podmienky, za ktorých bude možno jarmoky zorganizovať, mesto Handlová bude informovať aj na tomto mieste.

Kontakt: Eva Jaššová - referát podnikateľskej činnosti - kliknite na odkaz

Termíny sezónnych trhov v roku 2022

Jarné: 13. 3. 2022 a 17. 4. 2022
Letné: 12. 6. 2022 a 17. 7. 2022
Jesenné: 18. 9. 2022 a 16. 10. 2022
Zimné: 13. 11. 2022 a 18. 12. 2022

Jarmoky v roku 2022

Urbanský jarmok: 27. – 28. 5. 2022
Banícky jarmok: 2. - 3. 9. 2022
Katarínsky jarmok 25. - 26. 11. 2022