Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prevody majetku mesta

ZVEREJNENIE PREVODU A PRECHODU MAJETKU MESTA HANDLOVÁ INEJ OSOBE PODĽA ZÁKONA NR SR č.211/2000 Z.z. O VEREJNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM


Informácie sa zverejňujú po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Zverejňuje sa:

-označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy
-dátum prevodu
-právny titul prevodu
-meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výmena pozemkov Handlová - Males 92.3 kB pdf 12.6.2020

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek