Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora a skvalitnenie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová

eu oper_program_ludske_zdroje ministerstvo_prace_soc_veci

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Podpora a skvalitnenie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z312081BGX901

 Poskytovateľ :           Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Prijímateľ       :           Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK   :           424 320,00 EUR

(100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu)

Stručný popis projektu:

Cieľom nášho projektu : Podpora a skvalitňovanie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová je podpora sociálnych služieb terénnej formy, komunitnej starostlivosti a z toho plynúce udržanie klienta čo najdlhšie v prirodzenom prostredí domova. V prípade úspešnosti podaného projektu naplníme cieľ výzvy zabezpečením dostupnosti domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Veľký význam má tento projekt aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine, kedy klienti v pobytových zariadeniach vplyvom karanténnych opatrení zvládajú situáciu horšie psychicky i fyzicky v porovnaní s klientami, ktorí opatrenia prežívajú vo svojom domácom prostredí. Jedná sa tak predovšetkým o skvalitnenie životných podmienok klientov - občanov nášho mesta.

Zapojením sa do projektu zabezpečíme udržanie opatrovateľskej služby v meste v takom rozsahu, aby sme aj v prípade neočakávaných udalostí (napr. ako pandémia COVID 19) boli schopní reagovať operatívnejšie a flexibilnejšie na potreby klientov.

Do projektu plánujeme zapojiť 26 opatrovateliek, očakávame nárast klientov zo súčasných 74 na minimálne 84 klientov.

Miesto realizácie projektu:  Handlová

Dátum začatia realizácie projektu:  12/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu:  11/2023