Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie
Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová navrhovateľov IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. a  AMAZING CO.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová, ktoré bude umiestnené na Morovnianskom sídlisku v súbehu cesty Morovnianska cesta a Okružná ul., ako prízemný halový objekt bez suterénu. Pozostávať bude z prenajímateľných priestorov, samoobslužnou čerpacou stanicou a autoumývarkou, priľahlými parkoviskami pre zákazníkov a zamestnancov, obslužnými, areálovými a mimoareálovými komunikáciami, zásobovacími dvormi, areálovou zeleňou a reklamnými plochami, zázemím a technickými priestormi.

Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 17. 9. 2020 o 11,00 hod. so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, (malá zasadacia miestnosť, I. poschodie), s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00 -16 hod., piatok 7,00 - 14,00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová, ÚK oznámenie IMMOBILIEN 175 kB pdf 12.8.2020
Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová 2.35 MB pdf 12.8.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.