Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Mesto Handlová v súlade so zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

1. Zásady boli schválené primátorkou mesta Silviou Grúberovou, dňa 17.8.2023

2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2023

3. Nadobudnutím účinnosti Zásad o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa ruší účinnosť Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti zo dňa 15.7.2019.

  • Za mesto Handlová úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti plní hlavný kontrolór.
  • Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom Handlová.

Písomné podnety zasielajte v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“ a je potrebné ho zaslať na adresu:

Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová 

Elektronický podnet zasielajte:
Podnet elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavného kontrolóra:
dana.bedusova@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZASADY podavania preverovania oznameni - protispolocenska cinnost Handlova 01082019 Veľkosť: 605 kB Formát: pdf Dátum: 17.2.2020
Zásady o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 17082023 Veľkosť: 207.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023