Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Andrea Horváthová, poverená vedením

Kontakt: 046/ 519 25 40, prízemie vľavo č.d.10

Stránkové hodiny - kliknite sem

andrea.horvathova@handlova.sk

 

Veronika Bakytová, administratívny pracovník

Kontakt: 046/ 519 25 30, prízemie vľavo č.d.11

veronika.bakytova@handlova.sk

 

Agenda

 • vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
 • územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
 • rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 • povoľovanie terénnych úprav
 • vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
 • vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
 • povoľovanie zmeny v užívaní stavby
 • nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
 • nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách
 • dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
 • prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
 • prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
 • odstraňovanie stavieb
 • vyvlastňovacie konanie
 • podateľňa pre stavebný úrad 
 • riešenie sťažností a podnetov

Správne poplatky sú dané zákonom NR SR č. 154/1994 Z.z.

Dokumenty na stiahnutie 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Veľkosť: 43 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Návrh na vydanie územného rozhodnutia Veľkosť: 51.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Návrh na zmenu v užívaní Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Veľkosť: 58.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Veľkosť: 51.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Veľkosť: 46.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Vyhlásenie o odbornom stavebnom dozore uskutočňovania stavby Veľkosť: 29 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Vyhlásenie o odbornom stavebnom dozore pri odstraňovaní stavby Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Veľkosť: 58 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - Žiadosť o vydanie zmeny stavby pred dokončením Veľkosť: 41.5 kB Formát: doc Dátum: 5.5.2020
Handlová - ÚR - líniová stavba Veľkosť: 281.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2021
Rozhodnutie o odvolaní Veľkosť: 341 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2021
Správne poplatky Stavebný úrad Veľkosť: 293.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2021