Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Antibyrokratický zákon


Mesto Handlová informuje, že z dôvodu účinnosti Zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) občania pri vybavovaní svojej agendy na jednotlivých oddeleniach MsÚ Handlová, kde sú dokumenty povinnou súčasťou ich žiadosti, už nemusia predkladať originály týchto dokumentov: list vlastníctva, výpis z registra trestov. Dokumenty získajú zamestnanci z elektronickej databázy v programe oversi.gov.sk. Aktualizácia k 1.1.2020  Na základe rozšírenie služieb v programe oversi.gov.sk občania nemusia prikladať k žiadostiam potvrdenie  o návšteve školy (týka sa návštevy dieťaťa ŽŠ, SŠ a VŠ)

Celé znenie zákona nájdete na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/vyhlasene_znenie.html

Viac sa dočítate na stránke https://stopbyrokracii.sk/

Mesto Handlová sa zapája do projektu digitalizácie služieb pre obyvateľov pod názvom miniDCOM+ 

Agenda a komunikácia s úradom sa stáva jednoduchšia a svoje žiadosti vybavíte bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu. Mesto Handlová poskytuje nasledovné služby:

  • Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností,
  • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa,
  • Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste,
  • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie, Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Služby sú aktivované od 1. novembra 2016“.

Príslušné formuláre je možné nájsť na stránke Elektornické služby DCOM

Užitočné informácie zo stránky DCOM

  • Prihlásiť sa: Občan môže využívať ponúknuté eSlužby v prípade, že sa prihlási. Prihlasovanie sa deje prostredníctvom stránky slovensko.sk (Na túto stránku nás systém automaticky presunie, ak klikneme na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Majú sa použiť  prihlasovacie údaje systému ÚPVS.) Po prihlásení sa znovu zobrazí prostredie portálu, kde obyvateľ môže využívať eSlužby.
  • Obyvateľ: Výberom položky v ponuke sa používateľ presunie na okruhy životných udalostí obyvateľa. Po kliknutí na vybraný okruh sa pod okruhmi objavia konkrétne životné udalosti obyvateľa, po následnom rozbalení vybranej situácie sa vyrolujú možnosti konkrétnej situácie. Používateľ má možnosť presunúť sa na eSlužbu klikom na zvolenú možnosť. Táto voľba používateľa presunie na detail eSlužby, kde je viditeľná voľba Vytvoriť podanie.
  • Podnikateľ: Výberom položky Podnikateľ v navigácii sa používateľ presunie na okruhy životných udalostí podnikateľa. Po kliknutí na vybraný okruh sa  pod okruhmi objavia konkrétne životné udalosti podnikateľa, po následnom rozbalení vybranej situácie sa vyrolujú možnosti konkrétnej situácie. Používateľ má možnosť presunúť sa na eSlužbu klikom na zvolenú možnosť. Táto voľba používateľa presunie na detail eSlužby, kde je viditeľná voľba Vytvoriť podanie. (11. 10. 2016)