Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Ing. Rastislav Daubner

Kontakt: +421 905 540 345, Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5

Stránkové hodiny - kliknite sem

e-mailrastislav.daubner@handlova.sk

Agenda

 • posudzovanie územno-technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych požiadaviek na umiestnenie a uskutočnenie všetkých stavieb
 • vydávanie rozhodnutí , záväzných stanovísk k investičnej činnosti
 • ohlásenie drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnému objektu
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavaných prác
 • povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení
 • potvrdzovanie veku stavieb
 • vyjadrenia k premene poľnohospodárskej lesnej pôdy

Správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch:

 • Vek stavby  - Položka 2 písm. a)  2 eurá

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - Položka 60a písm. d) 30 eur
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác – Položka 60a písm. e) pre právnickú osobu 30 eur pre fyzickú osobu 10 eur

Oslobodenie

 • Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.