Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa majetku mesta

Ing. Mihalusová Simona,

tel. 046/ 519 25 21, prízemie, č.d.13

email: simona.mihalusova@handlova.sk

Agenda

  • poskytuje informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu alebo nájom pozemku vo vlastníctve mesta Handlová. Príprava podkladov pre Komisie MsZ, MR a MsZ týkajúce sa predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností, spracovávanie kúpnych zmlúv na prevody nehnuteľného majetku mesta, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a vyraďovanie nehnuteľností z majetku mesta resp. ich zaraďovanie do majetku mesta
  •  spracovávanie nájomných zmlúv podnikateľských a nepodnikateľských na nájom nehnuteľností - pozemkov v majetku mesta
  • vypracovávanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva, sledovanie úhrad splátok za byt v prípade úhrady kúpnej ceny bytu na splátky, zániky záložného práva na byty zriadené podľa § 18 zák. č. 182/1993 Z.z.
  • vydávanie súhlasov so zásahmi do majetku mesta – terénne úpravy, uloženie inžinierskych sietí, výrub stromov, úprava nebytových priestorov

Ing. Adriana Kovalová

tel. 046/ 519 25 21, prízemie, č.d. 13

adriana.kovalova@handlova.sk 

Agenda

  • zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva
  • všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných
  • vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín),
  • spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb
  • poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra

Tlačivá na nájom a kúpu pozemku nižšie na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o nájom pozemku Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 7.2.2020
Žiadosť o kúpu pozemku Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 7.2.2020
ziadost_o_kupu_pozemku Veľkosť: 7.89 kB Formát: odt Dátum: 5.5.2020
ziadost_o_najom_pozemku Veľkosť: 7.96 kB Formát: odt Dátum: 5.5.2020