Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - rekonštrukcia plynovodov SPP

Verejná vyhláška - rekonštrukcia plynovodov SPP
Spoločnosť SPP bude v období od 15.03. - 31.12.2021 rekonštruovať pynovod a plynárenské zariadenia. 

Spoločnosť SPP ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečuje rekonštrukciu plynovodov a plynárenských zariadení nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území mesta. 

V zmysle ustanovanenia § 11 ZoE je SPP ako prevádzkovateľ siete opravenený v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti vstupovať na pozemky a do objektov a zariadení, odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, upravovať trávnaté porasty, zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastaveaného územia mesta plynáresnké zariadenie, plynovody, či zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch či havárií alebo zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb a podobne vykonávať inú povolenú činnosť. 

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností na pozemkoch v katastrálnom území mesta Handlová uvedené ako líniová stavba - na uliciach:

M.R.Štefánika, Švermová, Krššáková, Vladová, Savina, Kvetná, Odbojárov, Morovnianska,

že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia na základe stavbného povolenia vydaného mestom Handlová, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. 

Vstup na pozemky sa uskutočné v termíne od 15. 03. - 31. 12. 2021. 

Celý dokument je k nahliadnutiu v prílohe, a dňa 17.02.2021 bol zverejnený na úradnej tabuli pred MsÚ, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Verejná vyhláška - rekonštrukcia plynovodov marec - december 2021 133 kB pdf 17.2.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek