Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola - ul. SNP

Názov/ Sídlo: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

Prevádzka MŠ: pondelok - piatok od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marcela Jakubíková (kontakt: +421 917 655 525)

Úradné hodiny riaditeľky MŠ: Pondelok až piatok od 10.00 h do 13.30 h

Zástupca riaditeľky:  Mgr. Bibiána Chobotová (kontakt: +421(0)46 / 547 58 35)

Konzultačné hodiny:  Podľa dohody

Vedúca ŠJ:  Klára Tobiašová (kontakt: +421 905 314 613)

Pracovná doba vedúcej ŠJ: pondelok - piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

MŠ SNP budova MŠ SNP dvor  MŠ SNP dvor 2 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MŠ A PERSONÁLNE OBSADENIE TRIED

Počet tried: 4     

Počet pedagogických zamestnancov: 9

Zloženie tried:

1. trieda (4-5 ročné deti)

triedna učiteľka Bc. Marta Velká, učiteľka Miroslava Gešvantner Burčová, Veronika Smoreková - pedag. asistent

MŠ SNP 1. trieda  MŠ SNP 1. trieda  MŠ SNP 1. trieda

2. trieda (2-3 ročné deti)

triedna učiteľka Miriam Bizubová, učiteľka Mgr. Elizabet Sapančíková, Mgr. Marcela Jakubíková

 

MŠ SNP 2. trieda   MŠ SNP 2. trieda  MŠ SNP 2. trieda

3. trieda (5-6 ročné deti)

triedna učiteľka Dana Ilašová, učiteľka, Mgr. Bibiana Chobotová

MŠ SNP 3. trieda   MŠ SNP 3. trieda   MŠ SNP 3. trieda

4. trieda (4-6 ročné deti)

triedna učiteľka, Mgr. Lucia Chylová, učiteľka Mgr. Alžbeta Tončková

MŠ SNP 4. trieda   MŠ SNP 4. trieda   MŠ SNP 3. trieda

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

Ekonómka: Ing. Adriana Dolníková (kontakt: +421 917 655 444)

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Administratívna pracovníčka: Mgr. Lenka Jakubisová

Kuchyňa: Eva Žitníková, hlavná kuchárka; Jarmila Budovičová, kuchárka; Anna Rudzanová, kuchárka

Stanislava Bukovinská, pomocná kuchárka; Martina Jobová, pomocná kuchárka

Školník: Roman Jankovský

Upratovačky: Dana Juríková, Zuzana Urbaničová