Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola - ul. SNP

Názov/ Sídlo: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

Prevádzka MŠ: pondelok - piatok od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marcela Jakubíková (kontakt: +421 917 655 525)

Úradné hodiny riaditeľky MŠ: Pondelok až piatok od 10.00 h do 13.30 h

Zástupca riaditeľky:  Mgr. Bibiána Chobotová (kontakt: +421(0)46 / 547 58 35)

Konzultačné hodiny:  Podľa dohody

Vedúca ŠJ:  Klára Tobiašová (kontakt: +421 905 314 613)

Pracovná doba vedúcej ŠJ: pondelok - piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 IMG_20220912_131433

IMG_20220912_125924

IMG_20220912_125949

IMG_20220912_131259

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MŠ A PERSONÁLNE OBSADENIE TRIED

Počet tried: 4     

Počet pedagogických zamestnancov: 9

Zloženie tried:

1. trieda (4-6 ročné deti)

triedna učiteľka Mgr. Alžbeta Tončková, učiteľka Bc. Marta Velká, Veronika Smoreková - pedag. asistent

 IMG_20220913_054844

2. trieda (3-4 ročné deti)

triedna učiteľka Mgr. Elizabet Sapančíková, učiteľka Miriam Bizubová, 

IMG_20220913_055011

3. trieda (5-6 ročné deti)

triedna učiteľka Dana Ilašová, učiteľka Mgr. Bibiana Chobotová

 IMG_20220913_055134

4. trieda (2-3 ročné deti)

triedna učiteľka Miroslava Gešvantner - Burčová, učiteľka  Mgr. Lucia Chylová, Nina Gajdošová - pedag. asistent

IMG_20220913_055242 

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

Ekonómka: Ing. Adriana Dolníková (kontakt: +421 917 655 444)

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Administratívna pracovníčka: Mgr. Lenka Jakubisová

Kuchyňa: Eva Žitníková, hlavná kuchárka; Jarmila Budovičová, kuchárka; Anna Rudzanová, kuchárka

Stanislava Bukovinská, pomocná kuchárka; Martina Jobová, pomocná kuchárka

Školník: Roman Jankovský

Upratovačky: Dana Juríková, Zuzana Urbaničová