Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Užitočné informácie

INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  - ISLHP

Pre zabezpečenie riadneho, správneho a trvalého obhospodarovania lesov je potrebné mať k dispozícii údaje o ich výmere, drevinách, ktoré v nich rastú, ich zdravotnom stave ale je potrebné poznať aj históriu ich vývoja, aby bolo možné presnejšie stanoviť trendy vývoja jednotlivých veličín do budúcnosti. Takéto informácie sú dostupné aj o lesoch Slovenska. Ich základom sú lesné hospodárske plány, ktoré sa každý rok obnovujú na jednej desatine výmery lesov SR. Ďalšie informácie sa získavajú prostredníctvom rôznych špecializovaných prieskumov a monitoringu lesov. Významný zdroj predstavujú aj rôzne lesnícke výkazy a štatistiky, ktoré sa vypracúvajú ku koncu kalendárneho roka a ktoré dokumentujú a bilancujú skutočne realizované činnosti a opatrenia v lesoch.​

Na stránke Informačného systému lesného hospodárstva nájdete:

  • mapy
  • súhrnné informácie o stave a vývoji lesov
  • podrobné údaje o porastoch a lesných plochách
  • registre v oblasti lesného hospodárstva 
  • PSL - Program starostlivosti o les
  • elektronické evidencie
  • informácie o ochrane lesa
  • datasety - voľne stiahnuteľné údaje v otvorených formátoch

Prevádzkovateľom ISLHP je Národné lesnícke centrum, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2, 960 01 Zvolen. 
Odkaz na stránku informačného systému lesného hospodárstva