Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša činnosť 2023

Aktuálne informácie o našej činnosti sledujte na našom FB profile KONTAKTNÉ CENTRUM HANDLOVÁ

Autorom nižšie zverejnených fotografií a textov je Kontaktné centrum Handlová, ak nie je uvedené inak. 

V mesiaci november 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 11. 2023 – Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

DOD_KC_Handlova_11_2023

16. 11. 2023 – Banícke spomienky – komunitná aktivita venovaná spomienkam baníkov, ktorí dlhé roky pracovali v bani a z dôvodu ukončenia ťažby v regióne prišli o prácu, stali sa účastníkmi projektu, rekvalifikovali sa, ale navždy ostanú v srdci baníkmi

bancke_spomienky_11_2023_kc_handlova banicke_spomienky_11_2023_kc_handlova_2

V mesiaci október 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 10. 2023 a 3. 10. 2023 - Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre– za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

12. 10. 2023 – Nepriaznivá sociálna situácia – sociálne zabezpečenie po skončení pracovného pomeru – odborný seminár o nárokoch zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru, pri zhoršenom zdravotnom stave zamestnanca a starostlivosti o blízku osobu

Nepriazniva_socialna_situacia_kontaktne_centrum_handlova

16. 10. 2023 – Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región  – odborný seminár o význame ukončenia ťažby a spaľovania uhlia v regióne Horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu

vplyv_tazby_uhlia_odborny_seminar_KC_Handlova_1 vplyv_tazby_uhlia_odborny_seminar_KC_Handlova_2

V mesiaci september 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

4. 9. 2023 – Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

8. 9. 2023 – Otváranie baníckeho jarmoku a banícke tradície – komunitné podujatie organizované v spolupráci s Handlovským baníckym spolkom, Hornonitrianskym baníckym spolkom a Spolkom priateľov Bane Nováky. Cieľom bolo priblížiť účastníkom projektu rozsah, symboliku a význam udržiavania baníckych tradícii v regióne Horná Nitra pri príležitosti regionálnych osláv Dňa baníkov.

21. 9. 2023 – Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

28. 9. 2023 – Ako byť úspešný v práci, Rekvalifikácia ako príležitosť – odborný seminár z oblasti kariérneho poradenstva a vzdelávania.

 

V mesiaci august 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

11. 8. 2023 – Fotografická banícka výstava – slávnostné otvorenie výstavy fotografií s baníckou tematikou na Námestí slobody a na Námestí J. C. Hronského v Prievidzi. Fotografie boli verejne vystavené do 7.9.2023.

fotograficka_vystava_kontaktne_centrum
Fotografická výstava na Námestí slobody

14. 8. 2023 – Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

24. 8. 2023 – Okrúhly stôl – moderovaná diskusia – na tému „Význam asertívnej komunikácie“, ktorej cieľom bolo poukázať na konkrétne praktické príklady komunikácie, aký je základný rozdiel medzi jednotlivými druhmi komunikácie a k akým dôsledkom nás vedú.

okruhly_stol_diskusia_KC
Moderovaná diskusia na tému „Význam asertívnej komunikácie“

 

V mesiaci júl 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

3. 7. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

14. 7. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

KC_Handlova_DOD__jul_2023

24. 7. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

27. 7. 2023 – Exkurzia na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch s odborným výkladom k téme Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región

KC_Handlova_Exkurzia_odkalisko_Zem._Kostoľany_1

KC_Handlova_Exkurzia_odkalisko_Zem._Kostoľany_2

V mesiaci jún 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

9. 6. 2023 – Pracovné trhy v Handlovej – druhý ročník pracovných trhov organizovaných v spolupráci s Mestom Handlová a ÚPSVaR Prievidza. Na pracovných trhoch prezentovalo svoje voľné pracovné pozície 20 zamestnávateľov z regiónu ale aj mimo neho.

pracovne_trhy_2023_kontaktne_centrum_Handlova

 

22. 6. 2023 – Právne a psychologické aspekty konfliktov v partnerských vzťahoch – odborný seminár zameraný na partnerské vzťahy, manželstvo, konflikty a stratégie ich riešenia.

 

V mesiaci máj 2023

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 5. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

11. 5. 2023 Prechádzka s odborným výkladom v rámci témy Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región do oblasti Konštantín.

prechadzka_s_odbornym_vykladom_kontaktne_centrum_Handlova_2023

 

25. 5. 2023 Hornonitriansky banský skanzen – Baňa Cigeľ a budúcnosť – odborný seminár o aktuálnom stave a pripravovaných riešeniach projektu banského skanzenu.

V mesiaci apríl 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

6. 4. 2023 – Spomienky baníkov a banícke tradície – komunitná aktivita venovaná spomienkam baníkov na prácu v bani a dôležitosti udržiavania baníckych tradícií v regióne

KC_Handlova_6.4.2023

 

13. 4. 2023 – Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región – odborný seminár o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu

KC_Handlová_13.4.2023

 

20. 4. 2023 – Pracovné trhy v Novákoch – podujatie s prezentáciou aktuálnej ponuky voľných pracovných miest v regióne

KC_Handlova_20.4.2023_prac_trhy

 

20. 4. 2023 – Optimalizácia finančnej situácie a poistenia – odborný seminár na tému efektívneho spravovania financií v domácnosti, o vedení rodinného rozpočtu a prehodnotení výdavkov

 

V mesiaci marec 2023

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 3. 2023 Banícke kino  – premietanie filmu z banského prostredia Nová šichta, ktorý zachytáva cestu baníka, ktorý strávil 25 rokov svojho života na bani, ktorá sa zatvára

 

6. 3. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

 

9. 3. 2023 Dane v bežnom živote / Zmeny zákonníka práce – odborný seminár venovaný daňovým priznaniam a aktuálnym zmenám v Zákonníku práce vo vzťahu k účastníkom projektu

Kontaktne_centrum_marec_2023

 

16. 3. 2023 Ako aktívne žiť? – odborný seminár z oblasti motivácie, zdravého životného štýlu a vzdelávania

KC_Handlova_16.3.2023

 

23. 3. 2023 Kompenzačný a osobitný príspevok, dôchodky, PN – odborný seminár o nárokoch pri skončení pracovného pomeru zamestnancov z podzemia aj z povrchu a o aktuálnych legislatívnych zmenách v sociálnom poistení

 

30. 3. 2023 Pracovné trhy v Prievidzi – podujatie s prezentáciou aktuálnej ponuky voľných pracovných miest v regióne

KC_Handlova_30.3.2023

 

V mesiaci február 2023

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

1. 2. 2023 - Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

2. 2. 2023 - Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie / Alkoholizmus a závislosti – odborný seminár o riešeniach pri vzniku nepriaznivej sociálnej situácie a často s tým súvisiacimi závislosťami napr. na alkohole

Seminár alkoholizmus a závislosti

 

9. 2. 2023 - Vedomostný kvíz z baníckej oblasti organizovaný zábavnou formou

Vedomostný kvíz z baníckej oblasti

 

15. - 16. 2. 2023 - Sociálno-psychologický výcvik – cyklická skupinová aktivita realizovaná formou moderovanej diskusie s využitím skupinovej dynamiky pre dosiahnutie stanovených cieľov

Sociálno-psychologický výcvik

Sociálno-psychologický výcvik 2

Sociálno-psychologický výcvik 3

16. 2. 2022 - Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených – odborný seminár zo sociálnej oblasti o možnostiach zaradenia sa do pracovného života po zhoršení zdravotného stavu

Odborný seminár zo sociálnej oblasti

 

23. 2. 2022 - Ako som si našiel prácu / Život, to nie je iba práca – diskusia o účastníkoch projektu, ich rekvalifikovaní, skúsenostiach z projektu, o ich novom uplatnení na trhu práce a o efektívnom trávení voľného času

Diskusia o účastníkoch projektu

 

 

V mesiaci január 2023

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 1. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre  – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

Kontaktne_centrum_2.1.2023_-_Deň_otvorených_dverí

9. 1. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

12. 1. 2023 Rekvalifikácia ako príležitosť / Tlak rodiny a okolia – odborný seminár o možnostiach celoživotného vzdelávania, ako postupovať, keď sa človeku nedarí a ako zvládať neúspech

Kontaktné_centrum_Handlová_12.1.2023_-_Rekvalifikacia_ako_príležitosť

18. 1. 2023 Deň otvorených dverí v Kontaktnom centre – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

19. 1. 2023 Financie – optimalizácia záväzkov / Zdravo a lacno – odborný seminár o finančných riešeniach záväzkov a možnostiach finančného plánovania, ako sa po zmene pracovného režimu alebo s narastajúcim vekom zdravo a pritom efektívne stravovať

Kontaktné_centrum_Handlová_19.1.2023_-_Financie_-_optimalizácia_záväzkov

26. 1. 2022 Sociálno-psychologický výcvik – cyklická skupinová aktivita realizovaná formou moderovanej diskusie s využitím skupinovej dynamiky pre dosiahnutie stanovených cieľov

Kontaktné_centrum_Handlová_-_26.1.2023_-_Sociálno-psychologický_výcvik

26. 1. 2022 Úskalia na pracovnom trhu – odborný seminár z oblasti kariérneho poradenstva zameraný na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, na podvodné praktiky pri sprostredkovaní zamestnania a o práci v zahraničí

Kontaktne_centrum_Handlová_-_26.1.2023_Úskalia_na_pracovnom_trhu