Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné informácie

Povinne logá Kontaktne centrum Handlova 2024

KONTAKTNÉ CENTRUM HANDLOVÁ

Názov projektu: Kontaktné centrum Handlová

Kód projektu: 401405DWM3

Prijímateľ: Mesto Handlová

Termín realizácie projektu:  12/2023 – 12/2026

Operačný program: Program Slovensko

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Výzva: Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou

Kód výzvy: PSK-MPSVR-019-2023-DS-ESF+

Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ: ESO4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín (ESF+) – menej rozvinuté

 

Kontaktné centrum Handlová bolo vytvorené v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ (08/2020 – 11/2023). Národný projekt bol určený pre zamestnancov spoločnosti HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu baníctva prišli o prácu. Realizácia projektu prispela k novému pracovnému smerovaniu účastníkov projektu, k sprostredkovaniu bezplatnej možnosti vzdelávania a k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Kontaktné centrum pokračuje vo svojej činnosti od 12/2023 na základe výzvy „Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou“.

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby v meste Handlová, za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie na jeho obyvateľov a obyvateľov jeho blízkeho okolia. Zlepšenie životnej situácie osôb ovplyvnených energetickou transformáciou regiónu pri významných životných zmenách. Výsledkom realizácie projektu v meste Handlová je vyššia schopnosť cieľovej skupiny prispôsobiť sa novým životným podmienkam, lepšia schopnosť nájdenia si nového zamestnania, zvýšenie ekonomickej a sociálnej stability klientov (posilnenie sebavedomia a schopností k svojpomoci).

Poradenstvo je zamerané na riešenie problémov cieľovej skupiny, ktorou sú zamestnanci a bývalí zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Slovenských elektrární, a.s. vrátane ich blízkych osôb a ďalšie osoby z dotknutého regiónu hornej Nitry ovplyvneného útlmom banskej činnosti.

Poradenstvo je poskytované bezplatne vo vytvorenom Kontaktnom centre Handlová so sídlom na Námestí baníkov v Handlovej. Formou individuálnych alebo skupinových stretnutí projekt realizuje celkovo päťčlenný tím zamestnancov Kontaktného centra. Tím zamestnancov kontaktného centra pozostáva z pracovných pozícií:

  • koordinátor kontaktného centra
  • odborný pracovník pre sociálnu oblasť
  • odborný pracovník pre oblasť práva
  • odborný pracovník pre oblasť financií
  • odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity

Okrem bezplatného poradenstva sa pracovný tím Kontaktného centra venuje nadväzovaniu spolupráce s organizáciami pôsobiacimi v meste Handlová a okolí. So zamestnávateľmi, záujmovými združeniami pôsobiacimi v meste, subjektami sociálnej a zdravotnej starostlivosti, za účelom organizovania komunitných aktivít prospešných pre cieľovú skupinu obyvateľov a vytvárania podporných pracovných skupín podľa potrieb klientov.

OTVÁRACIE HODINY KONTAKTNÉHO CENTRA

Pondelok            7:30 – 15:30

Utorok                 7:30 – 15:30

Streda                  7:30 – 17:00

Štvrtok                 7:30 – 15:30

Piatok                   7:30 – 14:00

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

www.eurofondy.gov.sk

plagát_KC_spolufin