Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ďalší poskytovatelia sociálnych služieb

  • Penzión VILMA

http://www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/penziony-pre-seniorov/penzion-vilma_271

 

  • Senior centrum Svätej Kataríny

https://nemocnicahandlova.agel.sk/senior-centrum.html

 

  • Lujza n.o.

Sídlo : M. R. Štefánika č. 29, Handlová

Vznik : 16.11.2009

Právna forma : nezisková organizácia, zapísaná OÚ Trenčín

Predmet činnosti : ambulancia všeobecného lekára,  poskytovanie služieb mobilného hospicu (centrum paliatívnej starostlivosti), požičiavanie zdravotníckych pomôcok, základné sociálne poradenstvo

Forma : ambulantná, terénna

Finančné a prevádzkové zabezpečenie : zdravotné poisťovne, 2% dane, dary

Personálne a organizačné zabezpečenie: nezisková organizácia a jej orgány (7 zamestnancov), dobrovoľnícka práca

Kontakt : 046/5475 401

 

  • Spokojnosť - Centrum sociálnych služieb, n.o. 

Sídlo : Jesenského č. 449, Prievidza

Vznik : 10.10.2007

Právna forma : nezisková organizácia, zapísaná OÚ Trenčín

Typ poskytovateľa : neverejný poskytovateľ

Predmet činnosti : poskytovanie sociálnych služieb registrovaných na TSK – nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, terénna sociálna služba krízovej intervencie, komunitné centrum

Forma : ambulantná, terénna, iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)

Finančné a prevádzkové zabezpečenie : dotácie, príspevky FO a PO, sponzorské príspevky a dary

Personálne a organizačné zabezpečenie: nezisková organizácia a jej orgány, dobrovoľnícka práca

Kontakt : 046/542 0093

 

  • ADOS Erika – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Sídlo : Okružná č. 5, Handlová

Vznik : 01.12.2004

Právna forma : fyzická osoba podnikajúca na základe rozhodnutia STK

Predmet činnosti : poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov mesta a obyvateľov obcí Handlovskej doliny

Forma : terénna

Finančné a prevádzkové zabezpečenie : zdravotné poisťovne

Personálne a organizačné zabezpečenie: ADOS

Kontakt : 0905 840 900