Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Servisné poukážky v meste Handlová (SP)

web-02

Sociálny program mesta Handlová

Zakúpením servisných poukážok podporíte prácu miestnych ľudí a z uprataného domu môžete ísť na dovolenku, pretože váš čas nemusíte tráviť upratovaním a praním. Pre znevýhodnených obyvateľov platia výhody!  Sociálne podniky majú významné postavenie v našej spoločnosti, nakoľko prispievajú k riešeniu viacerých sociálnych a spoločenských výziev, najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených
a zraniteľných skupín. Sociálne podniky sú tiež nositeľmi sociálnych inovácií a prispievajú k posilneniu miestneho a regionálneho rozvoja. Práve preto mnohé krajiny vytvárajú pre tieto podnikateľské subjekty rôzne podporné nástroje. Na Slovensku je od mája 2018 v platnosti Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch č. 112/2018, ktorý upravuje základné rámce priamej a nepriamej podpory pre podniky sociálneho dosahu, sociálne podniky a registrované sociálne podniky. Subjekt si získaním štatútu sociálneho podniku otvára možnosti k rôznym
formám podpory zo strany štátu, prípadne miestnej a sociálnej samosprávy.

Mesto Handlová informovalo  o postupnom spustení novej sociálnej služby – servisné poukážky. Od 1. júla 2023 sú dostupné upratovacie služby, ktoré ponúka spoločnosť Vaše služby  s.r.o., registrovaný sociálny podnik. Poukážky si môžete zakúpiť už dnes, na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov 7, Handlová, č. d. 2 v čase stránkových hodín MsÚ. Počas leta budete môcť využiť tieto služby týkajúce sa výlučne starostlivosti o domácnosť: pranie, žehlenie, umývanie okien, bežné upratovacie služby (utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy), prevliekanie bielizne, príprava stravy (pozor, ale iba v rámci domácnosti), dovoz, odvoz stravy (ak je napr. obed pripravený mimo domácnosti, klient si obed hradí hotovosťou), dovoz, odvoz bežnej bielizne (čistenie bielizne si hradí klient hotovosťou), bežné nákupy potravín (potraviny si hradí klient hotovosťou), čistenie, vývoz žumpy.  Využitím servisných poukážok si pomáhame navzájom. Viac o tomto sociálnom programe mesta Handlová, Krok za krokom – servisné poukážky a cenník služieb nájdete na webovom sídle mesta www.handlova.sk v sekcii Pre obyvateľov/sociálne programy/ servisné poukážky.  

Servisná poukážka ružovej farby je pripravená pre odkázanú osobu: nominálna hodnota = 10 eur, kúpna cena pre odkázanú osobu = 5 eur, servisná poukážka modrej farby je určená pre všetkých, nielen Handlovčanov a nominálna aj kúpna cena sú rovnaké 10 €. Pôvodne mesto plánovalo spustiť predaj servisných poukážok v apríli tohto roku. Za neskoršie spustenie sa ospravedlňujeme a veríme, že obyvatelia službu budú využívať. V prípade, že si servisné poukážky zakúpite a nevyužijete ich do konca roka, môžete ich vrátiť.  

Potrebujete upratať? Využite servisné poukážky. Vyplatí sa to! 

Mesto Handlová informovalo v marci  t.r. o postupnom spustení novej sociálnej služby – servisné poukážky. Od 1. júla 2023 sú dostupné upratovacie služby, ktoré ponúka spoločnosť Vaše služby  s.r.o., registrovaný sociálny podnik. Poukážky si môžete zakúpiť  na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov 7, Handlová, č. d. 2 v čase stránkových hodín MsÚ. Počas leta budete môcť využiť tieto služby týkajúce sa výlučne starostlivosti o domácnosť: pranie, žehlenie, umývanie okien, bežné upratovacie služby (utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy), prevliekanie bielizne, príprava stravy (pozor, ale iba v rámci domácnosti), dovoz, odvoz stravy (ak je napr. obed pripravený mimo domácnosti, klient si obed hradí hotovosťou), dovoz, odvoz bežnej bielizne (čistenie bielizne si hradí klient hotovosťou), bežné nákupy potravín (potraviny si hradí klient hotovosťou), čistenie, vývoz žumpy.  Využitím servisných poukážok si pomáhame navzájom. 

Servisná poukážka ružovej farby je pripravená pre odkázanú osobu: nominálna hodnota = 10 eur, kúpna cena pre odkázanú osobu = 5 eur, servisná poukážka modrej farby je určená pre všetkých, nielen Handlovčanov a nominálna aj kúpna cena sú rovnaké 10 €. Pôvodne mesto plánovalo spustiť predaj servisných poukážok v apríli tohto roku. Za neskoršie spustenie sa ospravedlňujeme a veríme, že obyvatelia službu budú využívať. V prípade, že si servisné poukážky zakúpite a nevyužijete ich do konca roka, môžete ich vrátiť.  Na vaše otázky odpovie zodpovedná osoba za tento sociálny program: Lucia Acsová 0908 120 760 , komunitný pracovník, lucia.acsova@handlova.sk. Ak využijete emailovú komunikáciu, prosíme, uveďte do predmetu: Servisné poukážky.  Už od jesene tohto roka pridá ďalšie služby mestská organizácia HATER -HANDLOVÁ spol. s r o.. 

Krok za krokom  - servisné poukážky v Handlovej

Modré servisné poukážky

 1. Dozvedel/la som sa dobrú správu o možnosti zakúpiť si Servisné poukážky.
 2. Nevládzem si upratať môj byt, slabnem alebo mám iné neodkladné povinnosti a nestíham sa venovať domácnosti. Mám 1 izbový byt o rozlohe 40 m2.
 3. Pozriem si cenník ponúkaných služieb registrovaných sociálnych podnikov Vaše služby s.r.o. a Hater Handlová spol. s.r.o.(od 9/2023)
 4. Moje kroky vedú na Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7 – sociálne oddelenie číslo dverí 2.
 5. Som fyzická osoba, kupujem si podľa cenníka modré servisné poukážky.
 6. Na základe kúpených modrých poukážok si u konkrétneho sociálneho podniku objednám požadovanú službu, presnú cenovú ponuku dostanem po obhliadke bytu.
 7. Sociálny podnik mi službu zrealizuje.
 8. Platím modrými servisnými poukážkami zakúpenými na Mestskom úrade – sociálne oddelenie číslo dverí 2! Mám zľavu 30% na službu.

Ružové servisné poukážky

 1. Dozvedel/la som sa dobrú správu o možnosti zakúpiť si Servisné poukážky.
 2. Nevládzem si upratať môj byt, slabnem alebo mám iné neodkladné povinnosti a nestíham sa venovať domácnosti. Mám 1 izbový byt o rozlohe 40 m2.
 3. Pozriem si cenník ponúkaných služieb registrovaných sociálnych podnikov Vaše služby s.r.o. a Hater Handlová spol. s.r.o. (od 9/2023)
 4. 4. Som osoba odkázaná na sociálnu službu, ak sa nemôžem pohybovať sám/sama, poverím moju vnučku. Nazáklade splnomocnenia a s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu vydaným mestom Handlová, aby kúpila na Mestskom úrade – sociálne oddelenie číslo dverí 2, ružové servisné poukážky.
 5. Na základe kúpených ružových poukážok si u konkrétneho sociálneho podniku objednám požadovanú službu, presnú cenovú ponuku dostanem po obhliadke bytu.
 6. Sociálny podnik mi službu zrealizuje.
 7. Platím rúžovými servisnými poukážkami zakúpenými na Mestskom úrade – sociálne oddelenie číslo dverí 2! Mám zľavu 50% na službu.

Vrátenie servisných poukážok Ak pred koncom roka zstíte, že Vám poukážky ostali  , vaše ktoky vedú na Mestský úrad - sociálne oddelenie číslo dverí 2, pracovníčka prevezme servisné poukážky a ministerstvo preplatí za ne finančnú hotovosť.

Na vaše otázky odpovie zodpovedná osoba za tento sociálny program: Lucia Acsová 0908 120 760, komunitný pracovník, lucia.acsova@handlova.sk. Ak využijete emailovú komunikáciu, prosíme, uveďte do predmetu: Servisné poukážky.  Už od jesene tohto roka pridá ďalšie služby mestská organizácia HATER -HANDLOVÁ spol. s r o.

Ako to funguje?

 1. Mesto si od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR objedná servisné poukážky.
 2. Servisnú poukážku si od mesta môže kúpiť fyzická osoba alebo odkázaná osoba. Poukážky si budú môcť ľudia kúpiť na Sociálnom oddelení Mestského úradu v Handlovej. Modrú servisnú poukážku môže použiť akákoľvek fyzická osoba. Ružovú servisnú poukážku môže použiť iba osoba s právoplatným rozhodnutím na odkázanosť na sociálnu službu, ktoré vydáva mesto. Žiadne iné potvrdenie nie je akceptovateľné! Registrovaný sociálny podnik má povinnosť si toto rozhodnutie skontrolovať u odkázanej osoby pred poskytnutím služby, nakoľko ružová servisná poukážka je určená len osobe s právoplatným rozhodnutím na odkázanosť na sociálnu službu.
 3. Fyzická alebo odkázaná osoba si objedná službu od registrovaného sociálneho podniku.
 4. Sociálny podnik službu zrealizuje.
 5. Fyzická alebo odkázaná osoba za službu zaplatí servisnými poukážkami.
 6. Sociálny podnik požiada ministerst­vo o odkúpenie servisných poukážok a ministerstvo mu vyplatí sumu za odkúpené poukážky.

Zoznam najčastejšie poskytovaných služieb v rámci použitia servisných poukážok

Starostlivosť o domácnosť:

 • pranie
 • žehlenie
 • umývanie okien
 • bežné upratovacie služby (utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy)
 • prevliekanie bielizne
 • príprava stravy (pozor, ale iba v rámci domácnosti)
 • dovoz, odvoz stravy (ak je napr. obed pripravený mimo domácnosti, klient si obed hradí hotovosťou)
 • dovoz, odvoz bežnej bielizne (čistenie bielizne si hradí klient hotovosťou)
 • bežné nákupy potravín (potraviny si hradí klient hotovosťou)
 • čistenie, vývoz žumpy

Starostlivosť o záhradu:

 • kosenie trávy
 • hrabanie trávy, lístia
 • strihanie kríkov, živých plotov
 • prekopávanie záhrady
 • odvoz odpadu
 • štiepenie dreva
 • odhrabávanie snehu

Akékoľvek stavebné práce sú v rámci použitia servisných poukážok zakázané! V takomto prípade vzniká neoprávnený náklad a servisná poukážka nebude registrovanému sociálnemu podniku preplatená. Platnosť poukážky je jeden kalendárny rok.

ruzova_1

Servisná poukážka ružovej farby je pripravená pre odkázanú osobu: nominálna hodnota = 10 eur, kúpna cena pre odkázanú osobu = 5 eur

modra_1

Servisná poukážka modrej farby je určená pre všetkých, nielen Handlovčanov a nominálna aj kúpna cena sú rovnaké 10 €.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
CENNIK SLUZIEB SOCIALNY PODNIK 2023 HANDLOVA VASA Veľkosť: 375.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.7.2023