Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cenník služieb

CENNÍK CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB


Poplatky na cintorínoch v Handlovej a mestských častiach Morovno, Nová Lehota. Všetky ceny služieb sú vrátane DPH.

Poplatok nájomného počas tlecej doby je dvojnásobok poplatku za prepožičanie miesta pre hrob na obdobie 19 rokov s Príslušenstvom - splatný ihned'.

Tlecia doba na pohrebisku Handlová je ustanovená v dĺžke 20 rokov.
Poplatok za prepožičanie miesta pre hrob na obdobie 10 rokov spolu s poplatkom za vodu a služby spojené s údržbou, bez ohľadu na veľkosť.

Miesto Cena v €

jednohrob (120 x 250 cm)

60,47 €

dvojhrob (220 x 250 cm)

89,94 €

trojhrob

119,41 €

detsky hrob (90 x 200 cm)

51, 14 €

urnový hrob (80 x 80 cm)

48,57 €

urnová schránka v kolumbáriu

25,00 €

prepožičanie miesta k postaveniu hrobky za každý i začínajúci 7m2 plochy na 10 rokov

22, 20 €/m2Cintorínske služby:

výkop obyčajného hrobu pre uloženie rakvy do zeme alebo výkop exhumovaných zostatkov z obyčajného hrobu 115,00 €
výkop prehĺbeného hrobu pre uloženie rakvy do zeme alebo vykop exhumovaných zostatkov z prehĺbeného hrobu 145,00 €
výkop detského hrobu 60,00 €
sťažené podmienky pri kopaní (voda, kamene) 20,00 €
úprava hrobu po pochovaní, bez poklopov 30,00 €
exhumácia do 10 rokov (+ výkop hrobu podľa cenníka) 564,00 €
exhumácia od 10 do 20 rokov (+ výkop hrobu podľa cenníka) 336,90 €
exhumácia nad 20 rokov (+ výkop hrobu podľa cenníka) 200,00 €
rozptyl popola alebo vsypu na určené miesto po exhumámácii 20,00 €
vyhľadávanie a podanie informácií o mieste uloženia ostatkov na cintoríne, vykonanie odpisu objednávky, faktúry, zmluvy o užívacom práve a pod. (z písomných podkladov, spojené s obhliadkou cintorína) za každého pracovníka a začatú štvrťhodinu 2,00 €
za každyjeden vstup do objektu cintorína motorovým vozidlom (okrem ZŤP) 5,00 €


za uskutočnenie prevodu alebo rozšírenie užívacieho práva na viac osôb 4, 00 €
za použitie chladiarenského zariadenia za deň, aj začatý 10,00 €
sociálny pohreb (kremačný) 311,70 €
poplatok za prepožičanie Obradnej miestnosti 24,00 €
poplatok za prepožičanie Výstavnej siene na určený obrad

11,00 €
katafalk 13,00 €
vystavenie a odstránenie kvetinových darov 25,00 €
reprodukovaná hudba v sieni 20,00 €
organizátor pohrebu 15,00 €
prevážací vozík 20,00 €
nosiči - žeh / 1 osoba 10,00 €
úschova urny za každý začatý mesiac 4,00 €
použitie búracieho kladiva /každá začatá hodina 42,00 €
spúšťanie do zeme 1 osoba 10,00 €
prenosný ozvučovací systém 38,00 €
varhany 15,00 €
upratanie a dezinfekcia obradnej miestností pred a po pohrebe 15,00 €
vypratanie zariadenia obradnej miestnosti 125,00 €
zapožičanie lana 2ks 6,00 €
máre 7,00 €
miska na zeminu 5,00 €
použitie rovnošaty 1 osoba 10,00 €Na žiadosť zákazníka mimo pracovnej doby (sobota, nedeľa, sviatok) účtujeme príplatok 100%.

Kamenárske práce - na základe dohody medzi objednávateľom prác a podnikateľským subjektom, vykonávajúcim kamenárske práce na základe oprávnenia, pričom na vstup do areálu pohrebísk musí mať dodávateľ uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom pohrebísk, t. j. Parte s. r. o. Podnikateľ sa týmto zaväzuje najmä: preukázať sa kópiou platného povolenia na realizáciu na hrobovom  alebo urnovom mieste od nájomcu (platiteľa, majiteľa tohto miesta). Toto povolenie je povinný si vyžiadať písomne podľa platne uzavretej zmluvy a VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska len nájomca (platiteľ, majiteľ tohto miesta) od správcu pohrebiska, nevykonávať bez ohlásenia u prevádzkovateľa pohrebiska a bez platného povolenia práce na pohrebisku, nahlásiť sa u správcu pohrebiska jeden deň vopred a dohodnúť hodinu príchodu pred začatím dohodnutých prac.