Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materské školy

↓ ↓ ↓

Dňa 01.09.2008 sa na území Mesta Handlová so súhlasom zriaďovateľa, zlúčili všetky materské školy do jedného právneho subjektu, ktorého názov je:

MATERSKÁ ŠKOLA, UL. SNP 27, HANDLOVÁ 

s elokovanými pracoviskami na ul. Cintorínska, Dimitrovova, Morovnianska cesta a ZŠ Morovnianska cesta.

Riaditeľka: Mgr. Marcela Jakubíková  Zástupca riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová

Kontakt: +421 917 655 525    

Kontakt: +421(0)46 / 5475 835 

email: mssnp@handlova.sk  jakubikova@handlova.sk

Miesto prevádzkovania/Názov/ Sídlo: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

 

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE A VÝDAJNÉ ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň MŠ SNP, Výdajňa školskej jedálne EP Cintorínska a Výjadňa skolskej jedálne EP Dimitrovova

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Kontakt: +421 905 314 613

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň EP Morovnianska cesta

Vedúca ŠJ: Martina Dvorská

Kontakt: +421 905 315 629

 

RADA ŠKOLY PRI MŠ Ul. SNP 27, HANDLOVÁ

Rada školy bola zvolená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej zvolenými členmi sú :

Predseda: Ing. Rosipalová Miroslava - zástupca rodičov

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Bc. Marta Velká, Mgr. Lucia Chylová

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Adriana Dolníková - zapisovateľka

Zástupcovia rodičov: Martina Eštoková, Jana Gamcová, Bc. Deana Štupáková

Zástupcovia za zriaďovateľa: Bc. Alžbeta Orthová, Martin Uríček, Mgr. Ivana Hromádková, Arpád Koszta

Školský vzdelávací program DÚHA

Školský vzdelávací program DÚHA nájdete na stiahnutie nižšie. 

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dodatky k ŠKVP - šk. rok 2020_2021 Veľkosť: 605.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.10.2020
Nariadenie_Mesto Handlova - PREDPRIMARNE VZDELAVANIE SPADOVE SKOLKY_31032021 Veľkosť: 190.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.4.2021
ŠkVP DÚHA - MŠ SNP HANDLOVÁ Veľkosť: 557.5 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2022