Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materské školy

Dňa 1. 9. 2008 sa na území Mesta Handlová so súhlasom zriaďovateľa, zlúčili všetky materské školy do jedného právneho subjektu, ktorého názov je:

MATERSKÁ ŠKOLA, UL. SNP 27, HANDLOVÁ 

s elokovanými pracoviskami na ul. Cintorínska, Dimitrovova, Morovnianska cesta a ZŠ Morovnianska cesta.

Riaditeľka: Mgr. Marcela Jakubíková  Zástupca riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová

Kontakt: +421 917 655 525    

Kontakt: +421(0)46 / 5475 835 

email: mssnp@handlova.sk  jakubikova@handlova.sk

Miesto prevádzkovania/Názov/ Sídlo: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

 

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE A VÝDAJNÉ ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň MŠ SNP, Výdajňa školskej jedálne EP Cintorínska a Výjadňa skolskej jedálne EP Dimitrovova

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Kontakt: +421 905 314 613

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň EP Morovnianska cesta

Vedúca ŠJ: Martina Dvorská

Kontakt: +421 905 315 629

 

RADA ŠKOLY PRI MŠ Ul. SNP 27, HANDLOVÁ

Rada školy bola zvolená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej zvolenými členmi sú :

Predseda: Ing. Rosipalová Miroslava - zástupca rodičov

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Bc. Marta Velká, Mgr. Lucia Chylová

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Adriana Dolníková - zapisovateľka

Zástupcovia rodičov: Martina Eštoková, Jana Gamcová, Bc. Deana Štupáková

Zástupcovia za zriaďovateľa: Arpád Koszta, Mgr. Ladislav Hozlár, Dušan Klas, MUDr. Mária Pastorková Šafáriková

Školský vzdelávací program DÚHA

Školský vzdelávací program DÚHA nájdete na stiahnutie nižšie. 

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Nariadenie_Mesto Handlova - PREDPRIMARNE VZDELAVANIE SPADOVE SKOLKY_31032021 Veľkosť: 190.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.4.2021
DODATOK (2) školský rok 2023-2024 Veľkosť: 25.1 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
DODATOK - školský rok 2022-2023 Veľkosť: 21.8 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
ŠkVP DÚHA - MŠ SNP, HANDLOVÁ Veľkosť: 691 kB Formát: doc Dátum: 22.1.2024
DODATOK (1) školský rok 2023-2024 Veľkosť: 251.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2024