Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poradenstvo

Kontaktné centrum Handlová plynule pokračuje v poskytovaní bezplatných poradenských služieb pre široký okruh klientov až do decembra 2026.

Obyvatelia mesta Handlová, ale aj celého regiónu hornej Nitry, môžu už v súčasnosti využiť širokú ponuku poradenských služieb v oblastiach:

- ekonomika a financie

- právne poradenstvo

- základné sociálne poradenstvo

- poradenstvo pri výbere nového zamestnania, rekvalifikácie

 

Koordinátor kontaktného centra - Ing. Tomáš Šujan

 • poskytovanie základného poradenstva na riešenie problémov cieľovej skupiny spôsobených energetickou transformáciou regiónu

 

Odborný pracovník pre oblasť financií – Ing. Daniela Hovoričová 

 • ekonomické poradenstvo pri zakladaní a prevádzkovaní živnosti
 • informácie pri ukončení pracovného pomeru
 • základné ekonomické poradenstvo pri dávkach vyplácaných zo sociálneho a dôchodkového poistenia
 • informácie o možnostiach a spôsobe samostatne zárobkovej činnosti
 • základné informácie pri vedení účtovnej agendy a administratívy, daňového poradenstva 
 • informácie ohľadom riadenia dlhu a predchádzania platobnej neschopnosti, úverovej optimalizácie, poistenia a vytvárania finančnej rezervy

 

Odborný pracovník pre sociálnu oblasť – Mgr. Michaela Medera Kollárová 

 • poskytovanie základného poradenstva pri riešení bytovej problematiky, pomoc pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
 • poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia problému v krízových situáciách
 • pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, pomoc pri písaní životopisu, žiadostí do zamestnania a pod. 
 • pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, vypisovanie tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci

 

Odborný pracovník pre oblasť práva – Mgr. Eva Papánek 

 • poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva, zamestnaneckých vzťahov a podnikania, nehnuteľností, dedičstva, zmluvných vzťahov, manželstva, súdneho konania
 • riešenie pracovných a osobných právnych problémov

 

Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity - Lina Gregor

 • poskytovanie poradenstva a aktívna prezentácia rekvalifikácií, možností vzdelávania a pracovných príležitostí
 • organizácia, spolu organizácia a koordinácia komunitných, voľnočasových a kultúrno-spoločenských aktivít 
 • spolupráca s tretím sektorom a organizáciami pôsobiacimi v meste a širšom spádovom území v sociálnej, kultúrnej, športovej a inej oblasti