Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia o podaní žiadosti - výrub

Informácia o podaní žiadosti - výrub
1 ks čerešňa

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 15.12.2020 podala Ľubica Golhová žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 1 ks čerešňa na pozemku parcelné číslo KN E 6306, katastrálne územie Handlová vo vlastníctve mesta Handlová.


Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
1_informácia o podaní_Golhová 201.2 kB pdf 17.12.2020

Facebook

Odber noviniek