Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o stavebnom povolení - OC Handlová

SÚBOR
Dátum: 09.02.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1592
Oznámenie o stavebnom povolení - OC Handlová

Immobilien management

Stavebník: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina adresa: 010 01 Žilina, Veľká Okružná 1309/17, IČO: 36411680, v zastúpení štatutárneho orgánu Romanom Žigmundom, konateľom spoločnosti a Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, zastúpená na základe plnej moci zo dňa 28.11.2022 spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, podal dňa 31.03.2022 na meste Handlová žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obchodné centrum Handlová (OC H)‟ a doplnenej dňa 27.12.2022 žiadosťou (úplné znenie) o pokračovanie vo veci vydania stavebného povolenia č. SÚ 2022/4237/28064, definovanú stavebným objektom:

 • SO 01.1 Príprava a zariadenia staveniska
 • SO 02.1.1 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová RETAIL
 • SO 02.1.2 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová SUPERMARKET
 • SO 02.2 Vonkajšie gastro zariadenia a stánky - nerieši sa (bude predmetom samostatného povolenia)
 • SO 02.4 Autoumyváreň - nerieši sa (bude predmetom samostatného povolenia)
 • SO 02.5 Podzemná nádrž SHZ a požiarna nádrž
 • SO 11.2 Prekládka VN (líniová stavba); SO 12 Trafostanica
 • SO 13 Náhradný zdroj elektrickej energie
 • SO 14 Areálové NN rozvody a osvetlenie
 • SO 16 Prekládka a úpravy NN rozvodov
 • SO 17 Prekládka a úpravy VO
 • SO 20 Terénne, sadové a parkové úpravy
 • SO 21 Reklamné, propagačné a informačné zariadenia
 • SO 22 Prípojka tepla - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
 • SO 23.1 Zdroj tepla a chladu - Technologické zariadenia - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
 • SO 23.2 Zdroj tepla a chladu - Elektroinštalácia - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
 • SO 23.3 Zdroj tepla a chladu - Stavebná časť - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod, pre realizáciu stavebných objektov RETAIL a SUPERMARKET a príslušenstva, na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/239, 1495/240, 1495/241, 1495/242 v katastrálnom území Handlová.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OC H)“ bolo vydané dňa 18.09.2020 pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad vydalo dňa 27.06.2022 stavebné povolenie pod číslom SÚ 2022/2942/2949-2, proti ktorému bolo podané v zákonnej lehote odvolanie. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ako druhostupňový správny orgán, napadnuté rozhodnutie zrušil rozhodnutím číslo OU-TN-OVBP2-2022/033685-002 dňa 03.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2022 a vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad preskúmal a žiadosť o stavebné povolenie a doplnenú žiadosť (úplné znenie) o pokračovanie vo veci vydania stavebného povolenia a po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia a doplnenej žiadosti (úplné znenie) o pokračovanie vo veci vydania stavebného povolenia rozhodol, že 
povoľuje stavbu Obchodné centrum Handlová podľa vyššie uvedených definícii. 

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie v pdf formáte nižšie v dokumentoch. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Stavebne povolenie Obchodne centrum Handlova Veľkosť: 730.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.