Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Lieskovský

SÚBOR
Dátum: 25.01.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 570
Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Lieskovský

Stavebné úpravy bytu - Morovnianska cesta

Žiadatelia: Ivan Lieskovský a Iveta Lieskovská, adresa: 972 51 Handlová, podali dňa 19.01.2023 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ v bytovom dome č. súp. 1801 na pozemku KN-C parcelné číslo 1436/205 v k.ú. Handlová.

Predmetom stavebného povolenia je:
• Vymurovanie parapetného muriva v rámci existujúcej pollódžie bytovej jednotky s jej následným uzavretím dvojkrídlovým plastovým oknom (existujúce zábradlie ostáva zachované).

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Lieskovský Veľkosť: 257.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.