Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o predaji nehnuteľnosti v k.ú mesto Handlová a Nový Lehota

Dátum: 05.09.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 799
Oznámenie o predaji nehnuteľnosti v k.ú mesto Handlová a Nový Lehota

Predaj budú schvaľovať poslanci na MsZ  29.9.2022

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 29.09.2022 bude:

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 2629/2 - zastavaná plocha o výmere 55 m2
  • parcela C-KN č. 2630/11 – záhrada o výmere 152 m2
  • parcela C-KN č. 2618/11 – záhrada o výmere 91 m2
  • parcela C-KN č. 2617/49 – trvalý trávny porast o výmere 29 m2

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 220 – v rozsahu výmery 1359 m2
  • parcela C-KN č. 423/3 – záhrada o výmere 541 m2

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.