Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o uložené písomnosti

SÚBOR
Dátum: 15.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 274
2 min. čítania
Oznámenie o uložené písomnosti

Verejná vyhláška správcu miestnych daní a poplatkov

Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov príslušný podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov vykonáva podľa § 30 a § 35 Daňového poriadku touto verejnou vyhláškou doručovanie písomností. 

Z dôvodu, že adresát je neznámy, doručujú sa uvedené písomnosti mesta Handlová verejnou vyhláškou.

Uvedené písomnosti sú uložené na Mestskom úrade Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, na Oddelení daní a podnikateľskej činnosti – č. dverí 4. Adresát si ich môže prevziať v úradných hodinách.

Mená adresátov sú uvedené v prílohe na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-15.03.2024 Veľkosť: 153 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024