Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ďalší úspešný handlovský projekt

Dátum: 28.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 1816
4 min. čítania
Ďalší úspešný handlovský projekt

Cez MAS Žiar získala handlovská spoločnosť Elektrobel viac než 9 tisíc Eur

Postupne predstavujeme úspešne zrealizované handlovské projekty prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiar. Všetky vychádzali z lokálnych potrieb. Tým, že MAS Žiar je ako riadiaci orgán v regióne blízko, vie byť nápomocná pri väčších i menších projektoch.

Spoločnosť Elektrobel s. r. o. sa zaoberá kompletnými elektroinštalačnými riešeniami, technologickými postupmi a špecializáciami v elektrotechnike. Riešia elektrické prípojky, elektroinštalácie domov, priemyselných objektov, obchodných priestorov, inteligentných systémov, výrobu NN rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka, revízie, projekty, základové zemnenie a bleskozvody.

Za prvoradú považujú spokojnosť zákazníkov, preto sa snažia prinášať inovatívne riešenia, ktoré nielen zrýchlia, ale aj skvalitnia komfort bývania. Do projektu sa zapojili s cieľom zlepšiť  a zefektívniť riadenie a údržbu inžinierských sietí pod povrchom v našom regióne. Firma sa v rámci projektu zamerala na vytvorenie moderného a spoľahlivého systému monitorovania inžinierských sietí pod zemou, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj regiónu a jeho ekonomickú prosperitu. Projekt zahŕňa terénne mapovanie, ktoré umožnilo monitorovať rôzne parametre sietí, ako teplota, vlhkosť, tlak, prúd a napätie. Toto sa realizuje v rôznych miestach siete, aby bolo možné sledovať ich stav a identifikovať prípadné poruchy. Hľadač vedenia umožní správcom sietí monitorovať a riadiť rôzne parametre sietí z jedného miesta, čo zlepší efektivitu a rýchlosť pri riešení problémov. Taktiež zlepší infraštruktúru a poskytne moderné nástroje na údržbu sietí.

Projekt „Monitoring sietí a porúch“  bol realizovaný prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Investičná priorita-záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, aktivita-podpora podnikania a inovácií cez stratégiu rozvoja územia OZ Žiar. Časový harmonogram celého projektu sa podarilo naplniť do 9 mesiacov. Riadiaci orgán pre IROP neodporúčal schválenie projektu. Ako dôvod uvádzali nákup množstva drobného vybavenia a s tým spojené možné pochybenia pri obstarávaní a nízku výšku príspevku. MAS napriek časovej náročnosti pri kontrole projektu a nízkej výške príspevku projekt schválila a spoločnosť Elektrobel dostala príspevok vo výške 9 746,29 Eur.  Podrobnejšie informácie o spoločnosti nájdete na webovom sídle firmy-www.elektrobel.sk