Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 14.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 192
3 min. čítania
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Rokovanie poslancov je naplánované na 28.3.2024 

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvoláva 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. marca 2024 o 14,00 h

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2023

5. Informatívna správa o činnosti Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov za rok 2023

6. Návrh na zrušenie transparentných účtov mesta

7. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2024

8. Informácia o vykonaných kontrolách

9. Prešetrenie petície „K zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch“

10. Prešetrenie petície „Za umožnenie parkovania na vozovke pred rodinnými domami“

11. Úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v zmysle prijatého poslaneckého návrhu zo dňa 27.02.2024

12. Rôzne

A/ Informácie o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

B/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

13. Diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov

14. Interpelácia

15. Záver

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                      

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MsZ 28032024 Veľkosť: 234 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2024