Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o predaji nehnuteľnosti v k.ú mesto Handlová

Dátum: 07.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 539
1 min. čítania
Oznámenie o predaji nehnuteľnosti v k.ú mesto Handlová

Predaj bude predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva dňa 28.03.2024

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 28.03.2024 bude:

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová v zmysle geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 2987/5 – zastavaná plocha o výmere 135 m2
  • parcela C-KN č. 2987/9 – zastavaná plocha o výmere 16 m2
  • parcela C-KN č. 2999 – záhrada o výmere 182 m2
  • parcela C-KN č. 4345/4 – zastavaná plocha o výmere 79 m2