Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie - rekonštrukcia verejného osvetlenia

SÚBOR
Dátum: 19.02.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 420
4 min. čítania
Stavebné povolenie - rekonštrukcia verejného osvetlenia

Líniová stavba- Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta

Žiadateľ: Mesto Handlová, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou, adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov 7 podal dňa 15.11.2023 na Spoločnom obecnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta“ na pozemkoch ulíc Morovnianská cesta a Okružná ulica v katastrálnom území Handlová v stavebnom konaní.

Na líniovú stavbu bolo Obcou Ráztočno vydané dňa 04.05.2023 rozhodnutie o umiestnení stavby číslo SÚ 2023/176-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2023.

Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie a po preskúmaní žiadosti rozhodol, že zmenu stavby 

povoľuje v rozsahu:

• Komplexná rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia zahŕňajúca demontáž pôvodných  stožiarov, demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov, nové napájacie káblové vedenie uložené v zemi, nové hliníkové stožiare vrátane elektro výzbroje, nové svietidlá, kompletná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia a ich inštalácia mimo murovaných objektov vo vyhotovení samostatne stojaceho pilierového rozvádzača. Novú sústavu verejného osvetlenia bude možné komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. V rámci výkopových prác bude vykonaná aj prekládka rozhlasových vedení do zeme a pokládka HDPE chráničky optických káblov do výkopu.

• Svetelné miesta – rekonštrukcia: kompletná výmena 171 ks svietidiel, kompletná výmena 101 ks stožiarov na ulici Morovnianská cesta a káblových vedení, doplnenie 53 ks LED svietidiel, výstavba 54 ks stožiarov na ulici Morovnianská cesta a káblových vedení, výmena 4830 m zemných káblových vedení, osvetlenie 2 priechodov pre chodcov pomocou dedikovaných svietidiel s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou.

• Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 35 x 60 cm v trávnatej ploche, 35 x 115 cm v spevnenej ploche, pretlaku miestnych komunikácií v hĺbke 0,9 m v chráničke Kopoflex priem. 40 mm. Dĺžka výkopu v komunikáciách/chodníkoch, resp. v spevnenom povrchu bude 575m, výkop v zeleni bude v celkovej dĺžke 3750m, pretlačenie bude riešené v 55 úsekoch s celkovou dĺžkou neriadeného pretlaku 295m a 110 m riadeného pretlaku. Súbežne bude pri výkopových prácach riešené uzemnenie nových stožiarov. V spoločnom výkope bude uložené aj rozhlasové vedenie CYKY-J3x2,5 v chráničke FXP25 v dĺžke 1038m.

• Predpokladaný príkon sústavy verejného osvetlenia  bude 7201,4W.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ráztočno, SP, verejné osvetlenie Handlová Veľkosť: 336.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024