Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET

SÚBOR
Dátum: 17.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 368
3 min. čítania
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET

Povolenia na zmenu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla"

Žiadateľ: KMET Handlová, a.s., v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., podal dňa 19.10.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE: SO 01 Zdroj tepla a elektrickej energie, SO 03 Prípojky kanalizácie, SO 04 Spevnené plochy“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová na pozemkoch C – KN parc.č.: 3406/5, 3406/8, 3406/9, 3406/151, 3406/152 v katastrálnom území Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad preskúmal a prejednal žiadosť o stavebné povolenie  a po preskúmaní a prejednaní žiadosti dňa 27.11.2023 takto rozhodol zmenu stavby v rozsahu:

• prestavba jestvujúcich objektov súp. č. 3459 a súp. č. 3460 s inštaláciou novej technológie kombinovanej výroby tepla a elektriny vrátane dopravy a spaľovania biomasy, termoolejový kotol a organický rankinov cyklus s príslušenstvom (TOK a ORC), vybudovanie nových priestorov sociálneho zázemia pre obsluhu nových zariadení TOK a ORC (TOK a ORC), inštaláciu elektroenergetických zariadení vyvedenia výkonu a vlastnej spotreby s príslušenstvom, NN a VN rozvodňu, vybudovanie nových priestorov pre novú trafostanicu a dieselagregát, vybudovanie nového priestoru pre nový spalinový ventilátor TOK, vybudovanie nových prístupov pre nové exteriérové chladiče TOK a ORC na streche objektu SO 01, všetky potrebné potrubné prepojenie na existujúce inžinierske siete potrebné pre stavebný objekt SO 01, prípojky kanalizácie pre odvod technologických vôd z prevádzky TOK a ORC zariadení do existujúcej kanalizácie a ČOV, spevnené plochy pre popolový kontajner a prístupovú plochu k objektu SO 01

.....

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie vo formáte .pdf nižšie v dokumentoch

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP, KMET, Stavba 1, SO 01, 03, 04 (1) Veľkosť: 558.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024