Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predbežné stavebné povolenia

SÚBOR
Dátum: 15.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 629
3 min. čítania
Predbežné stavebné povolenia

Obchodné centrum Handlová

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov vo veci žiadosti o vydanie predbežného stavebného povolenia č. j. SÚ 2023/3061/29697 zo dňa 25.10.2023 na stavbu: „Obchodné centrum Handlová (OC H)‟ predbežne povoľuje stavbu 

pre stavebný objekty: SO 01.1 Príprava a zariadenia staveniska; SO 02.1.1 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová RETAIL; SO 02.1.2 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová SUPERMARKET; SO 02.2 Vonkajšie gastro zariadenia a stánky; SO 02.3 ČS PHM; SO 02.4 Autoumyváreň; SO 02.5 Podzemná nádrž SHZ a požiarna nádrž; SO 11.2 Prekládka VN (líniová stavba); SO 12 Trafostanica; SO 13 Náhradný zdroj elektrickej energie; SO 14 Areálové NN rozvody a osvetlenie; SO 16 Prekládka a úpravy NN rozvodov; SO 17 Prekládka a úpravy VO; SO 20 Terénne, sadové a parkové úpravy; SO 21 Reklamné, propagačné a informačné zariadenia; SO 22 Prípojka tepla - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO 23.1 Zdroj tepla a chladu - Technologické zariadenia - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO 23.2 Zdroj tepla a chladu - Elektroinštalácia - doplnené, časť
objektu bude napojená na teplovod; SO 23.3 Zdroj tepla a chladu - Stavebná časť - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO XX Stabilizačné opatrenia zosuvného svahu

Celé znenie oznámenia v rozsahu 9 strán je k dispozícii na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová, R, Predbezne povolenie stavby OCH, IMMOBILIEN Veľkosť: 306.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2023