Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva pre obyvateľov na výrub stromov a porastov

SÚBOR
Dátum: 19.12.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1001
Výzva pre obyvateľov na výrub stromov a porastov

Spoločnosť Platan vykoná výruby a orezy v termíne od decembra 2022 do februára 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pri kontrole 22 kV vedenia číslo: VN 295 v k.ú. Handlová  (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike  v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

Ako osoba poverená spoločnosťou: Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej „SSD“) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetik vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.*

                Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do:

                                                                        10.1.2022       

Pri odstránení a okliesnení stromov a iných porastov je potrebné dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v období : december 2022 – február 2023,

Pokiaľ nám v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť  aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD, a.s. nútená vymáhať si právo súdnou cestou.

Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky 0911341541 p.Paulík, príp. mailom: platanteamsro@gmail.com

Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.

Príloha: situačná mapa

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na výrub stromov a porastov - Platan Veľkosť: 439.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.