Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - VN prípojka

SÚBOR
Dátum: 16.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 633
Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - VN prípojka

Pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.

Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. adresa: 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 v zastúpení na základe plnej moci spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. adresa: 010 01 Žilina, Veľká Okružná 1309/17, podal dňa: 31.03.2022, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „Obchodné centrum Handlová (OC H) Stavebný objekt 12675 Handlová - Morovnianska cesta, Rozšírenie VNK – objekt 11.1. VN prípojka‟ na pozemku parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/236 v katastrálnom území Handlová.

Projektová dokumentácia rieši napájanie stavebného objektu Obchodného centra Handlová (OC H) RETAIL a SUPERMARKET a príslušenstvo novovybudovanou VN slučkou na linke č. 295. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
• SO 11.1 VN Prípojka
- Montáž VN podzemného vedenia NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 – dĺžka 15m
- Montáž VN spojky POLJ-24/1x120-240 – počet 6ks

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OCH) bolo vydané dňa 18.09.2020 pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré sa bude konať dňa 13.06.2022 o 10,00 hod. so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, malá zasadacia miestnosť I. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP oznám st. konania IMMOBILIEN - VN prípojka Veľkosť: 271 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.