Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo Vás čaká

Na každom stanovisku nájdete informačnú tabuľu s bohatou textovou a fotografickou dokumentáciou.

 1. Banské múzeum - mapa chodníka
 2. Robotnícky dom - bývalé centrum kultúrneho a spoločenského života
 3. Hladové námestie - bývalé trhovisko, neskôr miesto zhromažďovania baníkov
 4. Kaplnka - znovu postavená a vysvätená v roku 2009, zasvätená Sedembolestnej Panne Márií
 5. Jedna studnička - oddychová zóna
 6. Východy uhoľného sloja pod tromi studničkami - výstup uhoľného sloja na povrch
 7. Štôlňa „Tri studničky“ - v minulosti razená za účelom zníženia rýchlosti banských vetrov
 8. Tri studničky - oddychová zóna
 9. Vetriaca jama Zlatá jedľa - miesto vetracej jamy je 500 m od hlavného chodníka
 10. Stará severná vetracia jama /šachta/ -         v súčasnosti  zrekultivovaná
 11. Povrchový lom Konštantín - bývalý povrchový lom
 12. Banská kolónia -  hostinec s „Pivným  otčenášom“
 13. Baňa Handlová - areál súčasného banského závodu

Mapu turisticko - náučného banského chodníka nájdete v prílohe na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Mapa Veľkosť: 69.7 kB Formát: jpg Dátum: 24.3.2020